Surrogacy_ the experiences of surrogate mothers.jpg

Dit onderzoek behandelt vier thema’s over de ervaringen van draagmoeders: de motivatie om draagmoeder te worden, de relatie met en frequentie van contact met de wensouders en het kind, de ervaringen voor en na het afstaan van de baby, en de mate van openheid over het draagmoederschap tegenover familie en vrienden.

Samenvatting
De vier thema’s zijn uitgevraagd bij 34 draagmoeders één jaar na de bevalling, middels een semigestructureerd interview. De gemiddelde leeftijd van de draagmoeders is 34 jaar, en 41% komt uit een lage sociaal economische klasse. Van de 34 respondenten is 67% getrouwd of samenwonend. De draagmoeders zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer de helft van de respondenten (56%) deed al mee aan een ander onderzoek, en de overige vrouwen (44%) werden geworven via een organisatie genaamd ‘Childlessness Overcome Through Surrogacy’ (COTS). Bij de respondenten was sprake van laag technologisch (56%) of hoog technologisch (44%) draagmoederschap. Bij laagtechnologisch draagmoederschap is de draagmoeder ook de genetische moeder van het kind, en bij hoogtechnologisch draagmoederschap zijn de wensouders de genetische ouders.