Toenmalige locatie

Amsterdam
Noord-Holland

Achtergrond

Archief van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst; Bureau Alleenstaande Ouders: dossier 'bevrijdingskinderen'

Kijk voor meer informatie bij ‘BAO – Bureau voor alleenstaande ouders’.

Informatie die bewaard is

Dit kleine archief (eerder een dossier) bevat informatie over kinderen die in Amsterdam geboren werden uit Nederlandse vrouwen en soldaten uit de verschillende legers die Nederland, en in dit geval Amsterdam, bevrijdden in 1945 ('bevrijdingskinderen').

Het gaat om lijsten met namen van ongehuwde moeders die een baby hadden of verwachtten van een geallieerde militair, waarop nadere bijzonderheden onder andere over de kinderen en hun verwekkers. De lijsten zijn gemaakt door het Bureau voor Ongehuwde moeders van de Sociale Raad Amsterdam, of een gemeentelijke afdeling waar de Sociale Raad een paar jaar later uit is voortgekomen.

Opvragen

De informatie ligt opgeslagen in het Stadsarchief Amsterdam, onder toegangsnummer 30496

Contactgegevens

Stadsarchief@amsterdam.nl

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.