Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers van verschillende instellingen en organisaties. De dossiers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden ingezien. Beheert Fiom het door jou gezochte dossier niet? Dan helpen we graag bij je zoektocht naar het dossier. 

Geadopteerden - Dossierinzage na adoptie.jpg

Afstandsdossier

Over de periode dat een moeder zwanger was, beviel van een kind en bij een afstandsprocedure betrokken was, is in de meeste gevallen het een en ander vastgelegd. Van deze gegevens is een dossier opgebouwd. In het dossier kan informatie staan over bijvoorbeeld het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de reden waarom het kind is afgestaan. Als het dossier is bijgehouden door de instelling waar het kind geboren is, staat er soms ook informatie in over de eerste maanden van het leven van het kind. Wat er precies in het dossier staat is voor iedereen verschillend. 

Fiom verzorgt inzage in afstandsdossiers van: 

  • Fiom   
  • Valkenhorst/Moederheil  
  • Vroedvrouwenschool 
  • Paulastichting 
  • Ons Tehuis 
  • Toevluchtsoord Groningen 

Adoptiedossier  

Het adoptiedossier gaat over het opnemen van het kind in het adoptiegezin. Het bestaat uit documenten die zijn opgesteld door de organisaties die bij het adoptieproces betrokken waren. Onderdeel van het dossier kan zijn de adoptiebeschikking. Dit is de uitspraak van de rechter waarin is bepaald dat aan de vereisten voor adoptie is voldaan en je door je adoptieouders bent geadopteerd. 

Fiom verzorgt inzage in interlandelijke adoptiedossiers van:

  • Stichting Flash  
  • Stichting Afrika  
  • Stichting Bemiddeling Adoptie  

Fiom beheert het door jou gezochte dossier niet 

Heeft Fiom het door jou gezochte dossier niet in beheer? Dan helpt de informatie: waar kan ik nog meer afstammingsgegevens zoeken? je misschien. 

Je kunt ook altijd contact opnemen met het Landelijk Zoekteam. Zij kunnen je ondersteunen bij je zoektocht naar het dossier en/of voor je zoeken naar familie tot de 2e graad. Het Landelijk Zoekteam is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via 088 126 49 64 of  afstamming@fiom.nl.