De informatie in een dossier kan zowel voor een moeder, als een kind, erg waardevol zijn.  

Er kunnen verschillende reden zijn waarom een moeder haar dossier wil inzien. Ze kan bijvoorbeeld de gebeurtenissen onder ogen willen zien om de gevolgen van de afstand te kunnen verwerken. Ook kan het zijn dat ze wil nagaan of haar gedachten over die tijd kloppen met hetgeen in het dossier staat. Misschien heeft ze inmiddels contact met het kind en wil ze samen terugkijken naar het verleden. Zo heeft iedere moeder haar eigen reden om haar dossier te willen bekijken. 

Daarnaast kan informatie in een afstandsdossier mogelijk antwoord geven op vragen van een kind dat is afgestaan. Wanneer je weet van wie je afstamt, weet je beter wie je bent. Ook worden vaak vragen beantwoord waar een kind al lang mee zit. Vragen zoals ‘Op wie lijk ik?’, ‘Van wie heb ik een bepaalde karaktereigenschap?’ of ‘Waarom ben ik afgestaan?’. Het geeft vaak rust om antwoord te krijgen op deze vragen.