Afstammingsgegevens geven een kind informatie over wie hij of zij is. Het is informatie die iets vertelt over iemands afkomst en ontstaansgeschiedenis. Het recht om te weten van wie je afstamt, vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8 EVRM). Daarnaast is het recht van het kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, geregeld in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (artikelen 7 en 8 IVRK). 

Fiom verstaat onder afstammingsgegevens de wordingsgeschiedenis ofwel narratieve (verhalende) identiteit van een kind dat bijdraagt aan een samenhangend levensverhaal en inzicht in de eigen afstamming ten tijde van conceptie, geboorte en eerste levensfase. Naast genetische, biologische aspecten behoort tot de ontstaansgeschiedenis ook informatie over de omstandigheden rondom de geboorte en eventuele redenen voor afstand en/of adoptie.

Staat deze informatie in het dossier? Dan zal Fiom na het maken van een belangenafweging beslissen of deze informatie kan worden verstrekt.