06/06/2024 

Vanaf maandag 10 juni is het mogelijk om in te schrijven voor dossierinzage voor de dossiers van het kindertehuis Las Palmas. Inschrijven kan via een link op de website van Fiom. 

Achtergrond 

De Las Palmas dossiers hebben betrekking op adopties van kinderen uit Chili. In de jaren '70 en '80 zijn deze kinderen vanuit het kindertehuis Las Palmas in Chili door Nederlandse ouders geadopteerd. De Nederlandse mevrouw Kuijpers, die jarenlang het kindertehuis Las Palmas runde, is in januari 2023 plotseling overleden. Met behulp van belangenorganisaties van Chileens geadopteerden en expertisecentrum INEA zijn de documenten van Las Palmas, die in bezit waren van mevrouw Kuijpers, in februari 2023 overgedragen door de erven aan Fiom. Met als doel om de afstammingsinformatie van betrokken geadopteerden veilig te stellen.     

Inventarisatie afgerond 

Fiom heeft de afgelopen tijd de overgedragen informatie geïnventariseerd. Tijdens een eerste inventarisatie is gesorteerd op afstammingsinformatie en overige informatie, zoals privézaken, foto’s en algemene informatie over Las Palmas. Bij een tweede inventarisatie is de informatie gecontroleerd, zijn mapjes van etiketten met naam en zoektermen voorzien, is een overzichtslijst gemaakt en is de informatie overgebracht naar een beveiligd archief. 

Gevonden informatie 

De informatie die is gevonden, verschilt per persoon. Het zijn geen volledige afstands- en/of adoptiedossiers. In een 'dossier' zit informatie op naam van het kind, zoals de ontstaansgeschiedenis, correspondentie en/of rootsreisinformatie. Soms bevat een dossier alleen een naam en geboortedatum, terwijl er voor anderen meer afstammingsinformatie beschikbaar is. 

Inschrijven voor dossierinzage 

Vanaf 10 juni is de inschrijving voor dossierinzage geopend. Naar aanleiding van de inschrijving wordt bekeken of informatie gevonden is. Indien informatie is gevonden wordt het dossier vertaald op volgorde van aanmelding. Omdat onduidelijk is hoeveel belanghebbenden zich melden en de dossiers in omvang verschillen, kan de wachttijd variëren. De eerste dossierinzagen worden ingepland vanaf september 2024. Hierbij wordt de geadopteerde begeleid door een hulpverlener. 

Fiom houdt iedereen via de website op de hoogte van de voortgang van het project en de actuele doorlooptijden. 

Meer informatie

Meer lezen over de Chili dossiers