Over de periode dat een moeder zwanger was, beviel van een kind en bij een afstandsprocedure betrokken was, is in de meeste gevallen het een en ander vastgelegd. Van deze gegevens is een dossier opgebouwd. In het dossier kan informatie staan over bijvoorbeeld het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de reden waarom het kind is afgestaan. Als het dossier is bijgehouden door de instelling waar het kind geboren is, staat er soms ook informatie in over de eerste maanden van het leven van het kind. Wat er precies in het dossier staat is voor iedereen verschillend.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Fiom omgaat met het inzien van een dossier door een moeder. 

Afstandsmoeders - Afstandsdossier en dossierinzage voor afstandsmoeders.jpg

Redenen om een dossier te bekijken

Er kunnen verschillende reden zijn waarom een moeder haar dossier wil inzien. Ze kan bijvoorbeeld de gebeurtenissen onder ogen willen zien om de gevolgen van de afstand te kunnen verwerken. Ook kan het zijn dat ze wil nagaan of haar gedachten over die tijd kloppen met hetgeen in het dossier staat. Misschien heeft ze inmiddels contact met het kind en wil ze samen terug kijken naar het verleden. Zo heeft iedere moeder haar eigen reden om haar dossier te willen bekijken.  

Het bekijken van een dossier bij Fiom

Fiom beheert een groot aantal dossiers die gaan over afstandsprocedures. Het daarbij om dossiers waarbij een Fiom hulpverlener betrokken is geweest en om dossiers van de navolgende moederhuizen: 

  • Valkenhorst (voorheen genoemd: Moederheil)
  • Vroedvrouwenschool
  • Paula Stichting
  • Ons Tehuis
  • Toevluchtsoord Groningen

Fiom overlegt met de moeder op welke wijze zij het dossier wil inzien. Het inzien van het dossiers is gratis. 

Verzoek om inzage dossier 

Het verzoek om dossierinzage kan ook schriftelijk worden ingediend. Gebruik dan dit formulier.

Heeft Fiom het gezochte dossier niet in beheer? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het verzoek om dossierinzage? Neem dan contact op met het Landelijk Zoekteam. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 088 126 49 64 of afstamming@fiom.nl