Ontbreekt de toestemming voor inzage in het dossier of het verstrekken van afstammingsgegevens? Dan heeft Fiom – op grond van jurisprudentie – het recht op privacy van de ouder af te wegen tegen het recht van het kind op afstammingsgegevens. Dit wordt een belangenafweging genoemd.   

Het is in zo’n geval belangrijk dat de ouder probeert zo goed mogelijk uit te leggen aan Fiom waarom zij/hij niet wil dat het kind afstammingsgegevens krijgt. De ouder kan haar/zijn redenen bespreken of schriftelijk delen met de hulpverlener van Fiom.  

Het kind hoeft het belang bij afstammingsgegevens niet te onderbouwen. 

Fiom zal advies vragen aan een commissie met deskundigen om de belangenafweging zo goed mogelijk te maken. Daarna besluit Fiom van wie het belang zwaarder weegt.  

Wegen de belangen van de ouder zwaarder? 
Dan ontvangt het kind de afstammingsgegevens niet. Het kind blijft altijd recht houden op de kindgegevens. Dit is alle informatie die alleen over het kind zelf gaat.   

Wegen de belangen van het kind zwaarder? 
Dan krijgt het kind de afstammingsgegevens die in het dossier staan.  Fiom ziet dat in de meeste rechtszaken over afstammingsgegevens, het kind de afstammingsgegevens toch krijgt. Dit is iets om rekening mee te houden.  

Alle betrokkenen krijgen van Fiom een brief waarin het besluit van Fiom staat. Ben je het niet eens met de beslissing van Fiom? Lees dan hier over de mogelijkheden die er zijn om bezwaar te maken.