Afstammingsgegevens geven een kind informatie over wie hij of zij is. Het is informatie die iets vertelt over iemands afkomst en ontstaansgeschiedenis. Het recht om te weten van wie je afstamt, vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8 EVRM). Daarnaast is het recht van het kind om te weten wie zijn of haar ouders zijn, geregeld in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (artikelen 7 en 8 IVRK). 

Fiom verstaat onder afstammingsgegevens (art. 5.2 van het privacystatement):  

Informatie over de biologische ouders, zoals bijvoorbeeld 

  • De volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats  
  • Nationaliteit 

  • Woon- of verblijfsplaats ten tijde van de afstand 

  • Oog- en haarkleur  

  • Lengte en gewicht  

  • Opleiding en beroep  

Medische gegevens, zoals bijvoorbeeld 

  • Informatie over erfelijke ziektes  

Reden waarom het kind is afgestaan 

  • Informatie die iets zegt over de reden waarom het kind is afgestaan   

Informatie over (half)broers en/of (half)zussen 

  • Waren er al andere kinderen toen het kind werd geboren?   
  • De namen van broers en zussen mogen niet worden gedeeld  

Staat deze informatie in het dossier? Dan zal Fiom na het maken van een belangenafweging beslissen of deze informatie kan worden verstrekt.