Fusies/ naamsveranderingen

Stichting Cortona was onderdeel van de Zita Vereniging, is later gefuseerd met Vrouwenopvang Centrum Cassandra tot Rosa Manus.

Tijdlijn

  • 1917: oprichting van de St. Margarita van Cortona-stichting als onderdeel van de Zita-vereniging (de R.K. Internationale Vereniging tot Bescherming van Meisjes, opgericht in 1908). 
  • 1928: de Margarita van Cortona-stichting nam een nieuw huis - Haagweg 47 - in gebruik (het voormalig woonhuis van professor Kamerlingh Onnes).
  • 1934: de leiding van de stichting ging over naar de zusters Franciscanessen van het St. Elisabeth-Ziekenhuis.
  • 1996: Stichting Cortona fuseerde met Vrouwenopvang Centrum Cassandra tot Vrouwenopvang Rosa Manus.

Toenmalig adres

Haagweg 47
Leiden
Zuid-Holland

Achtergrond tehuis

Op 21 nov 1917 nam pater Bouter, kapelaan van de Hartebrugkerk, het initiatief tot oprichting van de Katholieke Stichting Margarita van Cortona als onderdeel van de Zita-vereniging (de Rooms Katholieke Internationale Vereniging tot Bescherming van Meisjes, opgericht in 1908). Stichting Cortona beheerde een doorgangshuis voor ongehuwde moeders alsmede een kraamafdeling voor gehuwde moeders.

Informatie die bewaard is

Dossiers en cliëntkaarten 

Bij Rosa Manus: over moeder en kind, bij onbedoelde zwangerschap en afstand ter adoptie, bijgehouden door medewerkers van Cortona. Tot 1970 weinig info op de kaarten en in de dossiers, daarna vrij veel. Vooral over de moeder en het kind. Soms over de verwekker en niet over andere omstandigheden. Bewaard door Rosa Manus. Bewaartermijn onbeperkt.

Bij het Haags Gemeentearchief: hier liggen registerkaarten van de ongehuwde moeders 1939-1969 die verbleven in een aantal tehuizen waaronder Cortona. Soms staat er uitgebreide informatie over de situatie, soms heel summier. Op de registerkaarten kan informatie staan over naam, voornaam moeder, haar beroep en adres, geboortedatum, plaats en kerkgenootschap; naam en voornaam van kind, geboortedatum en plaats en kerkgenootschap; aangebracht door wie (organisatie); plaats van de bevalling; bijzonderheden/omstandigheden van de moeder en gezin; bijzonderheden van de vader/verwekker; verwantschap/relatie tussen moeder en verwekker; relatie tussen moeder en andere kinderen, waar kind verzorgd wordt en waar moeder verblijft; indrukken van de maatschappelijke werkster over de situatie. Gebleken is dat de verzameling registerkaarten niet volledig is.

Opvragen

Bij Rosa Manus: rechtstreeks schriftelijk verzoek indienen, daarbij is legitimatie nodig. Vanaf 2021 is door privacygegevens officieel verzoek nodig van of met toestemming van de moeder. Inzage kan bij het hoofdkantoor in Leiden, dossiers worden niet opgestuurd. 

Bij het Haags Gemeentearchief: De registerkaarten bevinden zich, alfabetisch geordend, bij het Haags Gemeentearchief in het archief Armenraad, sociale raad, stichting sociale raad Den Haag (toegangsnummer 0277-01); de inventarisnummers van de registerkaarten zijn 526-537.
Deze inventarisnummers zijn niet openbaar, wel is het mogelijk om toestemming voor inzage aan te vragen. Dit kan via het formulier op de website van het Haags Gemeentearchief.

Contactgegevens

Rosa Manus: Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden, mail aan info@rosa-manus.nl t.a.v. de afdeling maatschappelijk werk.
Tel. 071 573 08 70 

Haags Gemeentearchief: haagsgemeentearchief@denhaag.nl
Tel. 070 353 70 13

Online informatie en foto's

Schriften

Drie schriften in het archief van de zusters met gegevens van ongehuwde moeders en kinderen, opgenomen en verzorgd in de St. Margaretha van Cortonastichting. De schriften bij Erfgoed Kloosterleven beslaan 1954 tot 1973. De schriften zijn in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. 

Opvragen

Bij Erfgoed Kloosterleven: voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het congregatiebestuur. Deze toestemming kan via mail worden aangevraagd.

Contactgegevens

Erfgoed Kloosterleven: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl 

Foto's

Krantenartikelen

Films

Informatie

Archief van Cortona

Archief van Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland

Archief van Franciscanessen van de H. Elisatbeth

Waaronder de volgende specifiek over Cortona:

Regels voor toegang tot persoonlijke informatie 
De meeste organisaties hebben regels voor de toegang tot persoonlijke informatie. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld eerst aan de moeder vragen of ze bezwaar heeft tegen inzage in haar afstandsdossier. 

Contactregister Nederlandse kindertehuizen 
Heb je in het verleden in een Nederlands kindertehuis  gewoond of gewerkt? Via het contactregister Nederlandse kindertehuizen proberen we bewoners en medewerkers van kindertehuizen en moederhuizen met elkaar in contact te brengen.  

Weet jij meer? 
Wij hebben veel informatie over huizen en vindplaatsen van dossiers gevonden, maar nog lang niet alles. We vullen het graag aan. Zie je dat iets niet klopt? Of heb jij meer informatie? Neem dan contact met ons op via afstamming@fiom.nl.