Fiom werkt samen met /maakt onderdeel uit van International Social Service (ISS), een internationale maatschappelijk werk organisatie met een netwerk van zo`n 80 landen. Via dit internationale netwerk worden er zowel zoekacties als kinderbeschermingszaken begeleid.

Cijfers en feiten zoeken naar familie.jpg

Cijfers internationale zoekacties

In onderstaande tabel zijn de cijfers van de internationale zoekacties uitgevoerd door Fiom te zien. Niet elke zaak die aangemeld wordt wordt ook in zijn geheel afgerond. Er zijn gevallen waarbij de zoekers de zoektocht staken, maar het kan ook zijn dat Fiom te weinig informatie ter beschikking gesteld kreeg of in het betreffende land geen correspondent had zitten.

Cijfers internationale zoekacties zoeken naar familie

Cijfers adoptiekinderen per land van herkomst

Geplaatste adoptiekinderen

Aantal adoptiekinderen naar Nederland van 2015 tot en met 2019

  • 2015: 304
  • 2016: 214
  • 2017: 210
  • 2018: 156
  • 2019: 145

Aantal geadopteerde kinderen per land

Van 1971 tot en met 2019 zijn er uit veel verschillende landen kinderen geadopteerd. Onderstaande tabel laat per land zien hoeveel kinderen er sinds 1971 zijn geadopteerd uit dat land.

Aantal adopties per land