Achtergrond

De Chili dossiers hebben betrekking op adopties van kinderen uit Chili. In de jaren '70 en '80 zijn deze kinderen vanuit het kindertehuis Las Palmas in Chili door Nederlandse ouders geadopteerd. De Nederlandse mevrouw Kuijpers, die jarenlang het kindertehuis Las Palmas runde, is in januari 2023 plotseling overleden. Met behulp van belangenorganistaties van Chileens geadopteerden en expertisecentrum INEA zijn de documenten van Las Palmas, die in bezit waren van mevrouw Kuijpers, in februari 2023 overgedragen door de erven aan Fiom. Met als doel om de afstammingsinformatie van betrokken geadopteerden veilig te stellen.  

Taken Fiom 

In het kader van de Chili dossiers heeft Fiom de volgende taken:

  • Afstammings- en ontstaansinformatie van uit Chili geadopteerde kinderen selecteren uit de overgedragen documentatie die via de erven in beheer overgedragen is aan Fiom.
  • Inventariseren, indexering en overzicht maken van de beschikbare informatie.
  • Dossierinzagen verzorgen aan de geadopteerden waarvan informatie over hun ontstaansgeschiedenis is gevonden. Inzage is altijd met begeleiding van een hulpverlener.
  • Deze informatie veilig in beheer van Fiom plaatsen.
chili dossiers

Stand van zaken

Fiom is tot eind mei 2024 bezig met het inventariseren van de informatie die is ontvangen via de erven van mevrouw Kuijpers. Dat gebeurt volgens het vier-ogen-principe op basis van een vastgesteld screeningskader. Ook is er een vertaler betrokken, omdat een aantal documenten in het Spaans zijn opgesteld. Inmiddels is bekend dat er van 155 personen informatie is aangetroffen. De informatie is zeer divers. Soms gaat het alleen om een naam en geboortedatum. Vanaf 10 juni is het mogelijk om in te schrijven voor dossierinzage. 

In juni ontving Fiom 19 aanvragen voor dossierinzage.

Tijdsplanning 

  • Inventarisatie van de afstammingsinformatie door Fiom: tot eind mei 2024. 
  • Inschrijven voor dossierinzage: vanaf 10 juni 2024 tot en met eind december 2024 met voorrang op de wachtlijst van Fiom. Na december 2024 is dossierinzage nog steeds mogelijk, maar via de reguliere wachtlijst van Fiom.  
  • In de zomer 2024 wordt gestart met de vertaling van de dossiers op volgorde van inschrijving.
  • Dossierinzagen: vanaf 1 september 2024.

Inschrijven dossierinzage 

Vanaf maandag 10 juni is het mogelijk om via deze onderstaande knop in te schrijven voor inzage voor de Las Palmas dossiers. Zodra Fiom een inschrijving ontvangt wordt gekeken of er afstammingsinformatie over jou gevonden is. Hiervan krijg je bericht. Is er informatie gevonden dan wordt (indien nodig) het dossier vertaald van het Spaans naar het Nederlands. Vervolgens maken wij een afspraak om het dossier in te zien. Deze inzage vindt plaats vanaf september 2024 en wordt verzorgd door een hulpverlener van Fiom. Houd rekening met een wachttijd. Deze wachttijd wordt veroorzaakt door de vertalingen en het aantal geadopteerden dat zich kan melden. 

Inschrijven

Nog vragen?

Heb je vragen over de Chili dossiers? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Fiom via info@fiom.nl.