11/12/2023 

Per 1-1-2024 vervalt de eigen bijdrage van € 285,- voor zoekacties door geadopteerden in het herkomstland, dit na afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eventuele onkosten die andere partijen aan ons factureren blijven wel voor rekening van de zoeker. Denk dan bijvoorbeeld aan het opvragen van aktes, vertalingen van rechtbankstukken en reiskosten van partners in het buitenland. 

De eigen bijdrage van € 285,- voor interlandelijke zoekacties door mensen die niet geadopteerd zijn, blijft in stand. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage van € 85,- voor binnenlandse zoekacties. Het gaat dan om zowel adoptie-gerelateerde-zoekacties als niet-adoptie-gerelateerde-zoekacties.

Het is helaas niet mogelijk om de eigen bijdrage die voor 1-1-2024 is betaald met terugwerkende kracht te declareren.