Familieleden die elkaar uit het oog verliezen is van alle tijden. Oorlogs- of natuurgeweld kunnen hier de oorzaak van zijn. Het Rode Kruis heeft zich ten doel gesteld om mensen die om die redenen op zoek zijn te helpen. Begin van de 20e eeuw ontstond er om economische redenen een trek van uit de Oude Wereld (veelal Europa) naar de Nieuwe Wereld (Amerika, Canada, Australië). Vaak gingen de mannen vooruit om werk en een woning te vinden. Door gebrek aan communicatie middelen, de lange reis en beperkte financiële middelen raakten veel gezinnen onderling het contact kwijt.

Man zit op een bankje en kijkt naar rechts. In de achtergrond staat een boom

Om die reden is International Social Service (ISS) in 1924 opgericht, met als doel deze gezinnen weer bij elkaar te brengen. De oprichting van ISS is de start geweest van het beroepsmatig zoeken naar familie als onderdeel van maatschappelijk werk. De Nederlandse afdeling van ISS is in 1956 opgericht. Deze Nederlandse afdeling is in 1999 onderdeel geworden van Fiom.

Ongehuwde zwangerschap

Tot begin jaren 60 werd in Nederland een ongehuwde moeder vaak geadviseerd om afstand te doen van haar kind. Met het verzoek om vervolgens geen contact meer te zoeken met dit kind. Daarnaast werden adoptieouders geadviseerd om hun kind niets over zijn afkomst te vertellen. Dit advies kregen ook de ouders die met behulp van een spermadonor een kind kregen.

Het taboe op ongehuwde zwangerschap is inmiddels achterhaald. Door de jaren heen heeft Fiom veel vrouwen begeleid bij het afstand doen en jaren later bij het zoeken naar hun afgestane kind. Ook kreeg Fiom veel verzoeken om een zoekactie in gang te zetten door de afgestane en vaak geadopteerde kinderen.

Op een later moment kwamen daar ook de uit het buitenland geadopteerde kinderen bij. Met name door hun toedoen (en de grote aantallen) is het verzwijgen van de herkomst van een kind tegenwoordig nauwelijks meer aan de orde en wordt het belang van het kennen van je herkomst breed onderschreven. Voor donorkinderen zijn de rechten op afstammingsinformatie vanaf 2004 zelfs wettelijk geregeld.

Fiom en zoekacties

De ervaring van Fiom op het gebied van afstammingsgegevens en zoekacties is gebaseerd op de hulpverlening van Fiom aan afstandsmoeders en hun (afgestane en vaak geadopteerde) kinderen. In de jaren 70 ging het voornamelijk om Nederlandse adoptiekinderen, later zijn daar (in zeer grote aantallen) geadopteerden vanuit het buitenland bij gekomen. De kring van personen waarnaar via Fiom gezocht kan worden is beperkt tot en met de 2e graad.

Landelijk Zoekteam Fiom

Omdat de vraag naar zoekacties toenam, besloot Fiom het zoeken per januari 2007 verder te professionaliseren. Het technische deel van zoekacties werd daarmee op één afdeling bij elkaar gebracht en werd het zogenaamde Landelijk Zoek Team (LZT). Ook werd Fiom door het Ministerie van Binnenlandse Zaken geautoriseerd tot digitale toegang tot Basisregistratie personen (BRP). Deze toegang heeft het zoeken in Nederland aanzienlijk vergemakkelijkt. Het LZT beheert - naast het archief van afstandszaken van Fiom - ook het afstandsarchief van een aantal andere organisaties. Het archief van de adoptiedossiers van de voormalige vergunninghouder Flash, wordt hier ook beheerd.

Via een contactregister wordt bijgehouden welke personen gevonden willen worden (maar niet zelf actief op zoek willen gaan). En Fiom heeft sinds maart 2015 ook een vondelingenregister waarin zowel kinderen die te vondeling zijn gelegd als ouder(s) die hun kind te vondeling hebben gelegd, zich kunnen laten registreren.

KID-DNA Databank

Sinds 2010 beheert Fiom de Fiom KID-DNA databank. Deze databank is opgericht voor donorkinderen die vóór 2004 met behulp van een spermadonor zijn geboren en voor donoren die, al dan niet anoniem, via de klinieken vóór dit jaartal hebben gedoneerd.

International Social Service, afdeling Nederland

Door de fusie met International Social Service afdeling Nederland in 1999 maakt Fiom ook deel uit van het internationale netwerk van ISS. Middels dit internationale netwerk kan Fiom ook hulp bieden bij zoekacties in het buitenland. Binnen Fiom worden deze activiteiten uitgevoerd door de afdeling ISS.