Wat doen we niet meer?

Door een gewijzigde opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt Fiom op een aantal thema's geen hulp meer. 

Jarenlang heeft Fiom hulp verleend aan mensen die te maken hadden met

  • ongewenste kinderloosheid
  • zwangerschapsverlies (zoals een miskraam)

Deze thema's zitten sinds 2013 niet meer in het takenpakket van Fiom. Indien je hiervoor hulp zoekt, verwijzen wij je naar je huisarts voor een plaatselijke hulpverlener of het algemeen maatschappelijk werk in je woonplaats.

Onderstaande oud medewerkers van Fiom vormen het netwerk psychosociaal-therapeuten en kunnen je helpen bij de onderwerpen die Fiom (niet meer) doet.