Landelijk Beroepsregister Keuzehulp

In het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp staan alle hulpverleners geregistreerd die onafhankelijke en neutrale keuzehulp verlenen aan vrouwen en mannen die te maken hebben met een ongewenste zwangerschap. Doel van het register is het waarborgen van de kwaliteit van keuzehulp in Nederland zodat alle vrouwen (en mannen) in Nederland passende en goede begeleiding ontvangen. Omdat meerdere uitvoerende partijen keuzehulpgesprekken voeren is kwaliteitsborging van groot belang. 

Open House constructie voor keuzehulp

In 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zevenpuntenplan over het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschap opgesteld. Dit plan vormt, onder verantwoordelijkheid van Staatssecretaris Blokhuis, de basis voor de nieuwe aanpak op het gebied van ongewenste zwangerschap. Vanuit dit Zevenpuntenplan zal keuzehulp met een Open House constructie door diverse partners worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat geregistreerde organisaties keuzehulp mogen aanbieden en hiervoor subsidie bij het ministerie van VWS kunnen aanvragen. Niet-geregistreerde organisaties krijgen geen landelijke subsidie voor de keuzehulpverlening die zij uitvoeren. De kwaliteit die VWS eist van de keuzehulp is voor niet-geregistreerde partijen namelijk niet gewaarborgd. De geregistreerde organisaties zijn bepaald middels een aanbesteding bij VWS. De geregistreerde partijen die subsidie krijgen voor de keuzehulp die zij verlenen zijn:

  • Stichting Specifieke Jeugd Projecten
  • Altra Centraal Bureau/ Altra Jeugd- en opvoedhulp
  • Siriz 

Samenwerkingsafspraken in overgangsfase Open House proces

Op dit moment is er sprake van een overgangsfase in het Open House proces. VWS heeft bepaald dat alle betrokken partijen volgens een uniforme werkwijze Keuzehulp moeten werken. Op verzoek van VWS werken alle betrokkenen volgens de werkwijze Keuzehulp van Fiom totdat het proces is aangepast. De basistraining ‘Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap’ van Fiom is de leidraad in de overgangsfase. Tijdens de overgangsperiode zal de organisatie die wordt aanbesteed het training- en opleidingscomponent opzetten en ontwikkelen. Volgens VWS is de verwachting dat dit uiterlijk in juni 2020 gereed is. Zowel gebruik van de leidraad als de werkwijze keuzehulp van Fiom is kosteloos.

Zodra er een nieuw trainings- en opleidingspakket gereed is, is het succesvol afronden hiervan een voorwaarde voor definitieve inschrijving in het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp. Dit Beroepsregister wordt op verzoek van VWS door Fiom beheerd. Fiom draagt er zorgt voor dat tijdens de overgangssituatie het Beroepsregister up-to-date blijft. 

Voorwaarden individuele inschrijving in het aspirant-register Keuzehulp

Fiom heeft het voor professionals mogelijk gemaakt om zich aan te melden middels een vooraanmelding bij het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp: een aspirant-registratie. Inschrijving van de hulpverleners van de betrokken organisaties in het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp gebeurt op individuele basis van de hulpverleners, door middel van een aspirant-inschrijving. Deze (aspirant-)inschrijving gebeurt middels een online inschrijfformulier

Aanmelden voor het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp

Van aspirant-registratie naar definitieve registratie

Zodra de basistraining ‘Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap’ succesvol is afgerond en een certificaat is afgegeven, wordt de aspirant-registratie omgezet in een definitieve registratie. Om de registratie te behouden is deelname aan de jaarlijkse bijscholing en intervisie en het slagen voor de tweejaarlijkse (online) toets een vereiste. 

Er worden geen eisen gesteld aan de inschrijving in het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp aangezien er in de overgangsfase in het Open House proces nog een aanbesteding loopt welke partij de trainings- en opleidingscomponent op zal zetten. 

Landelijk Dekkend Netwerk

Fiom heeft vanaf 2016 een Landelijk Dekkend Netwerk opgebouwd. Hulpverleners van deze organisaties zijn getraind en kunnen daardoor in het beroepsregister worden ingeschreven. Nieuwe partijen die door de Open House constructie worden toegevoegd aan dit netwerk, dienen eerst getraind te worden. Omdat er nog geen partij is aangewezen voor het trainings- en opleidingscomponent, treden zij eerst toe als aspirant-leden.