Workshop Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind

Ouders van donorkinderen vinden het vaak moeilijk om hun kinderen te vertellen dat zij zijn verwekt via donorconceptie. Daarom organiseert Fiom in het voorjaar van 2019 de Workshop 'Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind'. Hierin worden handvaten en tips gegeven om je kind te vertellen over zijn of haar ontstaan.

Ouders van donorkinderen kunnen het moeilijk vinden om kinderen te informeren dat zij zijn verwekt via donorconceptie. De workshop ‘Vertellen over donorconceptie: in gesprek met je kind’ is een vervolg op de Fiom uitgave ‘Beginnen bij het begin, ouders en kinderen in gesprek over donorconceptie’. Signalen van ouders die meer hulp wilden bij het vertellen leidden tot de wens om ouders ook op een andere manier te ondersteunen als zij hun kinderen willen informeren over hun afstamming. Daarnaast bleek uit het Seminar Vormgeven aan openheid (6 februari 2018), onderdeel van het Drieluik 'Wie is de donor?!' dat ouders in eerste instantie hun kinderen wel willen informeren maar dit vaak niet doen. Slechts 15% van de ouders informeert hun kinderen over de donorconceptie als zij onder de 10 jaar zijn. 50% van de ouders heeft wel de intentie het te vertellen maar uiteindelijk is de helft van de ouders niet open over de afkomst van hun kind.

Vertellen kan op veel manieren

Er is geen eenduidige manier van vertellen: zo moet het. Daardoor zijn ouders op zichzelf aangewezen en kiezen ze hun eigen manier en tijdstip. Voor sommige ouders is openheid over afstamming vanaf het begin duidelijk. Of zij hun kind zullen informeren is geen vraag, wel de manier waarop: hoe doe je dat? 

Twijfels

Soms willen ouders het wel vertellen maar vinden ze het moeilijk om het ook werkelijk te doen; ze ervaren twijfels over de consequenties van het vertellen van hun verhaal voor henzelf en hun kind. Het informeren van ouders van donorkinderen is belangrijk om onzekerheid te verminderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat, ongeacht welke benadering de ouders kiezen, het vertellen voor de puberteit geen negatieve invloed heeft op de kinderen, zij zijn nieuwsgierig naar de donor maar voelen zich niet anders over hun ouders.

Geheim

Als ouders hun kinderen niet informeren over de donorconceptie dan dragen ze een (jarenlang) geheim met zich mee dat effect kan hebben op de relatie met hun kind, partner en verdere familie. Geheimen van deze aard kunnen een onthechtende werking hebben in het contact. Het geheim houden van de reden waarom destijds gebruik is gemaakt van donorconceptie (bijvoorbeeld onvruchtbaarheid) kan leiden tot onvoldoende aandacht voor en stagnatie van rouwverwerking over de ongewenste kinderloosheid c.q. het gemis aan biologische verwantschap. 

Het (onverwacht) uitkomen van het geheim kan de familierelaties dan (ernstig) verstoren. Als volwassen donorkinderen horen dat de al jaren als vanzelfsprekend veronderstelde genetische verwantschap er niet is, kan dit een heftige uitwerking hebben. Naast gevoelens van schok, ongeloof, boosheid en een diepgaand gevoel van verlies en verraad kan er ook sprake zijn van een onverwacht gevoel van opluchting omdat ‘puzzelstukken op hun plaats vallen’.

Balans

Voor ouders kan het vertellen over donorconceptie ingewikkeld zijn omdat de donor figuurlijk of letterlijk een ‘aanwezige’ wordt in het gezin. Het vraagt om het met elkaar zoeken naar een nieuwe balans. Hoe gaat de donor een plek krijgen in het gezin?

Vertrouwen in ouderschap

Hoe zekerder ouders zich voelen in hun ouderschap hoe meer bereidheid er is om open te zijn over de donorconceptie, zowel naar het kind als ook naar anderen. Als de ontwikkeling van gezinsrelaties en ouderbinding groeit dan neemt ook het vertrouwen in het ouderschap door donorconceptie toe. Ouders die zich erkend voelen als ouder en zich bewust worden van de overeenkomsten die zij delen met ouders met genetisch verwante kinderen ervaren minder gevoelens van onzekerheid en eenzaamheid.

Voorbereiding helpt

De workshop biedt ouders de gelegenheid om gezamenlijk te onderzoeken wat voor hen nodig is als zij hun kind willen informeren. Het wordt een leuke actieve dag waarin je informatie krijgt, bijvoorbeeld over ontwikkelingsfasen van kinderen: wat kun je wanneer vertellen. En er is aandacht voor: wat zeg je als ouders, welke woorden gebruik je, en er worden ervaringen uitgewisseld.

Data en kosten

Datum: voorjaar 2019
Kosten: € 50,- voor alleenstaanden en € 75,- voor koppels