Bijscholing Keuzehulp voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking

Fiom organiseert speciaal voor de Sense-verpleegkundigen een bijscholing ‘Keuzehulp voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking’ (LVB). De scholing wordt gegeven in samenwerking met FABRIEK69. Zij hebben veel ervaring met de thema’s seksualiteit en LVB en van daaruit is een mooie samenwerking met Fiom ontstaan voor de ontwikkeling en uitvoering van deze scholing.

Nu Niet Zwanger

Nu het programma ‘Nu Niet Zwanger’ landelijk wordt uitgerold, sluit Fiom hierbij aan door de ontwikkeling van een scholing ‘Keuzehulp voor vrouwen met een verstandelijke beperking’. Met Nu Niet Zwanger worden kwetsbare vrouwen en mannen bereikt met als doel het gesprek met hen aan te gaan over een mogelijke kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Binnen het programma komt men ook vrouwen tegen die al zwanger zijn. Als zij behoefte hebben aan keuzehulp vraagt dit van de keuzehulpverlener een andere aanpak. Na een rondvraag onder Sense-verpleegkundigen is besloten deze (eerste) scholing te richten op de kwetsbare vrouw met een LVB.

Zo is er in de scholing aandacht voor het signaleren van een licht verstandelijke beperking, de aanpassingen die nodig zijn in een keuzehulpgesprek en het netwerk rondom de LVB-er. 

De scholing

De scholing is bedoeld voor de mensen die de tweedaagse basistraining reeds hebben gevolgd. De bijscholing bestaat uit een informatiemap en een eendaagse training. 

Schrijf je nu in voor de training op 28 november 2019. 

Geaccrediteerd bij V&VN voor 5 punten.

Inschrijven