Campagnes

Fiom heeft regelmatig campagnes waarin zij maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt voor een groter publiek. 

Praat over abortus! Doorbreek het taboe
Op 20 november 2017 werd de campagne 'Praat over abortus! Doorbreek het taboe' gelanceerd. In deze weken was er veel media-aandacht rond abortus.

IPOT project campgnes Fiom
Fiom werkt samen met Rutgers en Soa Aids Nederland aan het Impulsprogramma Versterking preventie ongewenste tienerzwangerschap (IPOT)