Donorverwantschap

  • Informatie en dienstverlening aan donorkinderen en donoren door Fiom.
  • Behartiging van rechten en belangen van donorkinderen en hulp bij zoektocht naar donorverwanten in internationale DNA-databanken door Stichting Donorkind.
  • Registratie donorgegevens en uitvoer van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting door Stichting Donorgegevens.
  • Bevorderen kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag door Defence for Children.
  • Europese koepel van belangenorganisaties voor donorkinderen door Donor Offspring Europe.