Donorverwantschap

  • Informatie en dienstverlening aan donorkinderen en donoren door Fiom.
  • Behartiging van rechten en belangen van donorkinderen en hulp bij zoektocht naar donorverwanten in internationale DNA-databanken door Stichting Donorkind.
  • Registratie donorgegevens en uitvoer van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting door Stichting Donorgegevens
  • Bevorderen kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag door Defence for Children.
  • Europese koepel van belangenorganisaties voor donorkinderen door Donor Offspring Europe.
  • Bij donorconceptie wordt voor het vervullen van een kinderwens gebruik gemaakt van een sperma- of eiceldonor. Op het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie (LIDC) vinden donorkinderen, (aspirant) donoren en (wens)ouders betrouwbare informatie over donorconceptie.