Voorlichting over afstandsprocedure

Het is van belang dat professionals die met een onbedoeld zwangere vrouw in aanraking kunnen komen, op de hoogte zijn van de gang van zaken als de vrouw overweegt afstand te doen van haar kind ter adoptie. Fiom geeft daartoe voorlichting aan professionals als verpleegkundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, CJG medewerkers, docenten en leerlingbegeleiders, etc.
Ook geeft Fiom training over besluitvorming bij ongewenste zwangerschappen.
De kosten zijn o.a. afhankelijk van vorm, tijdsduur en het aantal trainers dat wordt ingezet.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken

 

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.