Inhoud van het aanbod

De training richt zich op kennis, houding en vaardigheden. Verschillende aspecten die een rol spelen bij de begeleiding van vrouwen, eventueel met hun partner.

Deelnemers:

  • Weten welke afwegingen van belang zijn in een zorgvuldig besluitvormingsproces ten aanzien van een ongewenste zwangerschap.
  • Zijn op de hoogte van wat de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst) zegt over handelingsbekwaamheid bij meisjes jonger dan 16 jaar.
  • Kennen de abortustermijnen.
  • Zijn zich bewust van de impact van hun eigen waarden en normen.
  • Zijn zich bewust van de grenzen aan wat zij aan begeleiding willen en kunnen bieden.
  • Kunnen de verkregen kennis rond hulpverlening en begeleiding toepassen op hun cliënten.
  • Verwijzen naar Fiom of een andere hulpverlenende instantie voor besluitvorming, begeleiding en nazorg.

Trainers van Fiom

De expertiseoverdracht wordt verzorgd door een of meer hulpverleners van Fiom. Zij praten vanuit een ruime ervaring in het begeleiden van zwangere vrouwen (en hun partner).

Vraag naar de mogelijkheden