Training en workshop ongewenste zwangerschap

Wanneer een vrouw ongewenst zwanger is moet ze in korte tijd ingrijpende beslissingen nemen. Dit samen met haar (ex-)partner of met andere mensen die belangrijk voor haar  zijn. Een keuze maken is moeilijk. Wat zijn haar omstandigheden, wat is belangrijk en wat past bij haar? Zelf opvoeden, abortus, pleegplaatsing of afstand ter adoptie? 

Het is belangrijk dat zij hierin een weloverwogen besluit neemt door alle mogelijkheden op een rij te zetten en te komen tot een voor haar goede beslissing. Dit is van belang voor het verwerkingsproces, ongeacht wat de keuze is. Het uitgangspunt van Fiom is dat de hulpverlening neutraal is. Dat betekent een open houding en geen vooringenomen standpunt  over het besluit dat zij gaat nemen.

Wat bieden we? 

1. Trainingen, workshops en inleidingen 

Expertiseoverdracht vindt plaats in de vorm van trainingen, workshops en inleidingen op maat. Trainingen worden afgestemd op de aanwezige kennis en vaardigheden waarbij wordt aangesloten bij voorbeelden uit de praktijk. Individuele leerwensen worden geïnventariseerd en er kunnen casussen worden ingediend.
Een training bestaat gemiddeld uit 2 - 4 dagdelen, een workshop duurt 2 tot 3 uur en een inleiding circa 30 minuten. Trainingen en workshops worden op maat gemaakt, aansluitend op de vragen die bij afnemer leven.

De trainingen zijn voor diverse beroepsgroepen geaccrediteerd en bij succesvolle afronding ontvangen deelnemers een Fiom-certificaat.

2. Begeleide intervisie en supervisie

  • Fiom biedt de mogelijkheid tot begeleide intervisie en supervisie voor professionals die keuzehulp bij ongewenste zwangerschap verlenen.
  • De expertiseoverdracht wordt verzorgd door een of meer trainers van Fiom met als achtergrond maatschappelijk werk.
  • De trainers praten vanuit een ruime ervaring in het begeleiden van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met een ongewenste zwangerschap.

Voor wie is het bedoeld? 

Beroepskrachten die in hun werk te maken krijgen met ongewenst zwangere vrouwen en hun kennis en vaardigheden willen vergroten in het begeleiden van deze doelgroep.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van de vorm, tijdsduur, locatie en het aantal trainers dat wordt ingezet. 

Interesse? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Er kan daarna een offerte worden opgesteld.

Vraag naar de mogelijkheden

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.