Training Ongewenste Zwangerschap voor Verloskundigen

Fiom organiseert speciaal voor verloskundigen de training 'Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap'. Tijdens deze training leer je hoe je zwangere vrouwen en hun partners, die twijfelen over voortzetten of afbreken van hun zwangerschap, kunt ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Je ontvangt informatie over de problematiek rond onbedoelde zwangerschappen, keuzebegeleiding na prenatale screening en de methodieken en interventies die je kunt inzetten. 

De training bestaat uit een online cursus en een eendaagse training. De training is door KNOV geaccrediteerd voor 7 punten. 

Er is momenteel geen nieuwe datum voor een training. Geef je gegevens door zodat we je op de hoogte kunnen brengen als de inschrijving voor de nieuwe training opent. 

Interesse voor training doorgeven

Programma

16.00 uur Welkom en opening
16.10 uur Kennismaking aan de hand van stellingen
16.20 uur Inlevingsoefening; visie op ongewenste zwangerschap
17.00 uur Onderwijsleergesprek: opbouw van het gesprek en snel tot de kern komen
17.45 uur Pauze
18.15 uur Oefenen van keuzehulpgesprekken (casussen) in de vorm van rollenspel
19.45 uur Reflectie, evaluatie en afronding
20.00 uur Einde

Wat leer je?

Na de training ben je in staat om:
  • je te verhouden tot en om te gaan met ethische dilemma’s;
  • informatie te geven over de verschillende keuzemogelijkheden; 
  • handvatten te bieden die het besluitvormingsproces ondersteunen; 
  • door te verwijzen voor verdere keuzehulp

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.