Training Ongewenste Zwangerschap voor Medisch maatschappelijk werkers

Fiom organiseert speciaal voor Medisch maatschappelijk werkers de training 'Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap'. Tijdens deze training leer je hoe je zwangere vrouwen en hun partners, die twijfelen over voortzetten of afbreken van hun zwangerschap, kunt ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Fiom hulpverlener Tom Hendriks verzorgt de training. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van onbedoeld en ongewenst zwangere vrouwen (en hun netwerk). 

De training bestaat uit een online cursus en een voorbereidende e-learning.

Aanmelden Training Keuzehulp voor Medisch maatschappelijk werkers

Aanmelden

Heb je interesse in de training, maar wil je deelnemen op een andere datum? Geef je e-mailadres aan ons door. We brengen je dan per mail op de hoogte als er een nieuwe trainingsdatum bekend is. 

Ja, ik heb interesse

Locatie & kosten

De training vindt online plaats.

De kosten voor deze training bedragen €150,- per persoon. De factuur wordt per mail verzonden naar het opgegeven factuuradres en moet 7 dagen voor de training betaald zijn.

Inhoud van de training

Tijdens deze training leer je hoe je zwangere vrouwen en hun partners, die twijfelen over voortzetten of afbreken van hun zwangerschap, kunt ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze. Je ontvangt informatie over de problematiek rond onbedoelde zwangerschappen, keuzebegeleiding na prenatale screening en de methodieken en interventies die je kunt inzetten. Tevens wordt er aandacht besteed aan de rol van jou als professional en de normen, waarden en culturele context die meespelen.   

Voor de training doorloop je de e-learning, ter voorbereiding op de klassikale training. Je ontvangt ongeveer 2 weken voor de trainingsdatum een e-mail over de e-learning. 

Programma

 •  
Welkom en opening
 •  
Kennismaking aan de hand van stellingen
 •  
Inlevingsoefening: visie op ongewenste zwangerschap
 •  
Onderwijsleergesprek: opbouw van het gesprek en snel tot de kern komen
 •  
Pauze
 •  
Oefenen van keuzehulpgesprekken (casussen) in de vorm van rollenspel
 •  
Reflectie, evaluatie en afronding
 •  
Einde

 

Wat leer je?

Na de training ben je in staat om:
 • je te verhouden tot en om te gaan met ethische dilemma’s;
 • informatie te geven over de verschillende keuzemogelijkheden; 
 • handvatten te bieden die het besluitvormingsproces ondersteunen; 
 • door te verwijzen voor verdere keuzehulp

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.