Training voor abortusverpleegkundigen en artsen

Fiom organiseert speciaal voor abortusartsen en abortusverpleegkundigen de training 'Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap'.  Je ontvangt informatie over de problematiek rond onbedoelde zwangerschappen en de methodieken en interventies die je kunt inzetten. 

Tijdens deze training leer je hoe je zwangere vrouwen en hun partners, die twijfelen over voortzetten of afbreken van hun zwangerschap, kunt ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

De training bestaat uit een e-learning, welke je maakt in je eigen tijd, en een online cursus. De online training vindt plaats via Microsoft Teams.  

Aanmelden

Op dit moment zijn er nog geen trainingen gepland. Heb je interesse in de training? Geef je e-mailadres door zodat we je op de hoogte kunnen brengen als de inschrijving voor een nieuwe training opent. 

E-learning

Deze e-learning neemt ongeveer drie uur in beslag en geeft: 

 • informatie over de problematiek rond onbedoelde zwangerschappen.
 • informatie over methodieken en interventies die je kunt inzetten.
 • handvaten om te reflecteren op je eigen grenzen wanneer het gaat om ethische dilemma's.
 • informatie over de doorverwijsmogelijkheden.

De training duurt in totaal vijf uur en je oefent hierin met:

 • snel tot de essentie van het dilemma te komen bij twijfel over afbreken van een zwangerschap 
 • de inzet van interventies die cliënten kunnen helpen bij het maken van een keuze
 • de eigen regie en verantwoordelijkheid van de vrouw stimuleren
 • meerzijdig partijdig werken

Het programma van de training: 

 • Introductie en kennismaking 
 • Toelichting en uitwisseling: hoe kom je snel tot de kern? 
 • Oefening: snel tot de kern komen
 • Toelichting en uitwisseling: inzetten van methodieken en interventies 
 • Oefening met behulp van een praktijkcasus
 • Evaluatie en afsluiting 

Accreditatie en kosten

Bij V&VN is de training geaccrediteerd met 6 punten. Dit staat voor 6 uur studiebelasting. De deelnamekosten zijn €150 per persoon.

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.