Nascholing Keuzehulp bij ongewenste zwangerschap

Fiom organiseert een nascholing Keuzehulp bij Ongewenste Zwangerschap. Het onderwerp dat dit jaar voor de nascholing aangeboden wordt is: Gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Zowel de e-learning als de workshop gaan dieper in op dit onderwerp. 

Op dit moment staan er geen nieuwe nascholingen gepland.

Voor wie

De nascholing is onderdeel van het scholingsprogramma Keuzehulp en is uitsluitend bedoeld voor geregistreerde keuzehulpverleners. Dit zijn medewerkers van de Open House partners. 

Programma

De nascholing bestaat uit een online gedeelte (e-learning) en een klassikaal gedeelte (workshop). Het online gedeelte is het voorbereidende onderdeel. Je kan dit op eigen tempo en moment doorlopen. Het klassikale gedeelte wordt gegeven op onze locatie in Houten. Deze workshop duurt 3 uur. 

Locatie

Het klassikale gedeelte vindt plaats op onze locatie in Houten.

Fiom / Locatie Adoptievoorzieningen
De Bouw 93
3991 SZ Houten

Accreditatie en registratie

Deze nascholing is geaccrediteerd bij V&VN. Voor behoud van de registratie in het Beroepsregister Keuzehulp, is deelname vereist. Mocht het onmogelijk voor je zijn bij één van deze momenten aanwezig te zijn, neem dan contact met ons op via trainingen@fiom.nl

Kosten en deelnemers

Er zijn geen kosten verbonden aan deze nascholing. 
Per workshop is er ruimte voor 12 deelnemers.

CRKBO certificering

Certificering CRKBO Fiom trainingenFiom is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door middel van een periodieke audit wordt regelmatig bekeken hoe wij hieraan voldoen. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan professionaliteit en kwaliteit van Fiom als onderwijsinstelling. Hierdoor waarborgen wij continue de kwaliteit van de producten en diensten die we aan onze cursisten leveren.