Consultatie en advies

Fiom beschikt over kennis en expertise op tal van onderwerpen op de kennisterreinen “Ongewenste Zwangerschap” en “Afstammingsvragen”. Die kennis en expertise zijn en worden opgebouwd vanuit de uitvoeringspraktijk, in nauwe relatie met ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap. Het delen van deze kennis en expertise doen wij in vormen van consultatie en advies. 

Consultatie aan organisaties en instellingen

Als in een hulpverleningstraject met een cliënt blijkt dat er (mede) sprake is van problematiek op het terrein van ongewenste zwangerschap of afstammingsvragen, kun je contact opnemen met een Fiom-hulpverlener. De Fiom-hulpverlener adviseert je wat je het beste kunt doen: de cliënt hierin zelf begeleiden of doorverwijzen.
 
Ga je zelf met deze cliënt verder, dan kun je consultatie-afspraken maken met een Fiom-hulpverlener. Daarin spreek je met elkaar de mogelijk te volgen stappen in het hulpverleningstraject door en ontvang je de benodigde informatie en advies over je aanpak.
 
Deze vormen van advies en consultatie kunnen, naar behoefte, per e-mail, telefoon of face to face plaatsvinden. Een verkennend “gesprek” (digitaal, per telefoon) is in de regel gratis. Voor het vervolg zullen kosten in rekening worden gebracht.
 

Neem contact op voor consultatie

Fiom biedt daarnaast cursussen en trainingen aan organisaties en instellingen op het gebied van ongewenste zwangerschap.
Meer informatie over cursussen en trainingen
 

Kennis-, onderzoeks-, onderwijsinstellingen en studenten

De expertise van Fiom, evenals de contacten die Fiom heeft met cliënten, hulpverleners en instellingen zijn belangrijk voor kennisontwikkeling en onderzoek. Fiom biedt advies- en consultatiemogelijkheden aan andere kenniscentra, onderzoeksinstellingen en studenten.
 
We voorzien in relevante informatie, leggen contacten met potentiële participanten, dragen bij aan het formuleren van vraagstellingen en geven advies tijdens het traject en bij de analyse van (tussentijdse) resultaten. Fiom doet ook zelf onderzoek, al dan niet samen met andere organisaties en studenten. Deze onderzoeken zijn een bron voor informatie, advies en consult.
 
In onze kenniscollectie vind je meer informatie over cijfers, beleid, wet- en regelgeving, richtlijnen en methodieken, onderzoek, artikelen en publicaties op de onderwerpen ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. 
 
 

Lokale en landelijke overheid

Lokale overheden zijn, al dan niet in regionaal verband, druk bezig met de drie decentralisaties in het sociale domein. De hulpvragen van mensen op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen zijn vrij specialistisch. Fiom kon deze hulpverlening tot op heden zonder indicatie en als eerste lijns-voorziening bieden. De vraag is nu, hoe gemeenten de vraag naar deze gespecialiseerde eerste lijns hulp gaan “beleggen”.
 
Fiom kan gemeenten hierin adviseren en heeft gemeenten hier ook zelf meerdere oplossingen te bieden. Voorbeelden zijn: het aangaan van een advies- en consultrelatie met de hulpverleningsteams en instellingen in stad of regio, het bieden van (bij)scholing of het bieden van doorverwijsmogelijkheden naar een netwerk van Fiom-gekwalificeerde hulpverleners. 
 
Als landelijk politicus of ambtenaar houd je je onder andere bezig met beleid ten aanzien van onderwerpen, doelgroepen en problemen in de samenleving. Soms hebben die een relatie met de kennisterreinen van Fiom: ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom kan dan in relevante informatie voorzien over dat onderwerp, die doelgroep of die problematiek en kan je ook in contact brengen met de doelgroep zelf. 
 
Gedurende het traject van beleidsvoorbereiding en –besluitvorming kan met Fiom een consultrelatie worden aangaan voor een meer langdurige vorm van ondersteuning. 
Neem contact op met Fiom voor meer informatie.
 

Internationaal

Op steeds meer deelterreinen van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen ontstaan (uitwisselings-)relaties met instellingen en organisaties in het buitenland. Rondom ongewenste zwangerschap met organisaties in België, rondom KID-DNA met Duitsland, België, Engeland en Japan en rondom vondelingenkamers met België en Duitsland. 
Meer informatie hierover? Neem dan contact op met Fiom.