Werkconferentie Afstand ter adoptie

Fiom organiseerde op donderdag 26 mei 2016 de werkconferentie ‘Afstand ter Adoptie’. Een dag vol presentaties, ervaringsverhalen en deelsessies rond het thema 'afstand doen van je kind'.

Direct naar:

Afstand doen van je kind is een zware beslissing, met ingrijpende gevolgen voor moeder, vader en kind. Als een zwangere vrouw overweegt om haar kind na de geboorte af te staan, volgt een intensief traject. Hierbij zijn verschillende professionals betrokken.

Binnen het veld van afstand ter adoptie spelen diverse vragen en ontwikkelingen:

 • Door de transitie Jeugdzorg  zijn nieuwe partijen betrokken bij afstand ter adoptie
 • De rol van de vader verschuift
 • De begeleiding van vluchtelingen met een voornemen tot afstand ter adoptie brengt specifieke vragen met zich mee

De bezoekers kregen tijdens deze conferentie:

 • Meer zicht op: Wie doen er afstand? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn motieven?
 • Een inleiding en deelsessie van dr. mr. Ian Curry-Sumner over de rechten van de biologische vader/verwekker
 • Een helder beeld van de juridische gang van zaken, samenwerkingsafspraken en de begeleiding rond afstand ter adoptie
 • Zicht op (on)mogelijkheden in de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen bij afstand van hun kind
 • Inspiratie om de opgedane kennis toe te passen in de eigen praktijk
 • Uitwisseling van casussen, ethische dilemma’s
 • Ervaringsverhalen van persoonlijk betrokkenen

Sprekers

Meer informatie over de sprekers.

Foto's

Bekijk de foto's op Facebook.

 

Voor wie

Deze werkconferentie richtte zich op professionals werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugd- en pleegzorg, betrokken hulpverlenende instanties, de rechtspraak, medisch maatschappelijk werk, gynaecologie, verloskunde en vrouwenopvang.

Accreditatie

 • Registerplein (Maatschappelijk Werkers en (sociaal) agogen): 1 punt in de vrije ruimte.
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (professionals in de jeugdsector): 2,5 punten in de vrije ruimte.
 • KNOV (verloskundigen) / Kwaliteitsregister Verloskundigen: 4,5 uur voor categorie A "bij- en nascholing".

Locatie

Seats2meet Station Amersfoort.