Sprekers

Dagvoorzitter: Jelte Sondij

Jelte Sondij

Jelte Sondij is televisiemaker en journalist. Hij was ondermeer te zien als Jakhals in De Wereld Draait Door en is momenteel als programmamaker en presentator verbonden aan de VARA-programma's TVLab en RamBam. Van 2005 t/m 2013 was Sondij bestuurslid van Stichting Donorkind, een organisatie gericht op personen die zijn verwekt door middel van kunstmatige inseminatie met een anonieme donor.

 

Laura Bosch

Laura Bosch

Laura Bosch is jurist en werkzaam als juridisch adviseur bij Defence for Children – ECPAT Nederland, een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Zij voert namens Defence for Children de nationale en internationale lobby rond vraagstukken over commercialisering van kinderen, afstamming, interlandelijke adoptie en draagmoederschap. Het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen zijn het uitgangspunt van Defence for Children om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

 

Patrick Noordoven

Patrick Noordoven

Patrick Noordoven is oprichter en managing director van de NGO Brazil Baby Affair. Deze organisatie ondersteunt alle Brazilianen – en hun oorspronkelijke families – die door illegale interlandelijke adoptie hun recht op identiteit is ontnomen en op zoek zijn naar hun oorspronkelijke families. De NGO moedigt alle slachtoffers van illegale adopties uit Brazilië aan om hun recht op identiteit te verwezenlijken door de betrokken partijen te confronteren met hun verantwoordelijkheid. Door deze benadering streeft 'Brazil Baby Affair' naar erkenning van – en steun voor – de slachtoffers die intentioneel het mensenrecht op identiteit is ontnomen zoals dat onder meer is vastgelegd in het IVRK en het EVRM.

Hans van Hooff

Hans van Hooff

Hans van Hooff werkt als senior beleidsmedewerker Afstammingsvragen bij Fiom. Met zijn team is Hans verantwoordelijk voor het archiefbeheer van dossiers, voor de Fiom KID-DNA Databank, voor  zoekacties naar biologische familie in binnen-en buitenland en voor het contact met het internationale ISS-netwerk.

 

 

Hilbrand Westra

Hilbrand Westra

Hilbrand Westra heeft zich, na een aanvankelijke carrière in het internationale bedrijfsleven, toegelegd op het Contextueel Systemisch Werk en Opstellingen. Na een lange internationale opleiding bij Wolfgang Könighaus in Duitsland specialiseerde Hilbrand zich met name in systemisch traumawerk en de taoïstische vormen van bewustzijn. Hij is één van de grondleggers op de gebieden afstand, adoptie en affectie (A3), de effecten van migratie en verplaatsing en TransCultureel Systemisch werk. In Nederland geldt hij als één van de experts op het gebied van afstand en (interlandelijke) adoptie. In zijn persoonlijke ontwikkeling- en begeleidingswerk vraagt hij met name aandacht voor de complexiteit van zichtbare en onzichtbare invloed van familiebanden en de eventuele gevolgen daarvan op iemands identiteit en persoonlijke ontwikkeling.

René Hoksbergen

René Hoksbergen

René Hoksbergen is Emeritus Hoogleraar Adoptie (Universiteit van Utrecht). Hij verricht, samen met collega's, al vele jaren onderzoek en onderwijs op het gebied van adoptie en niet-genetisch ouderschap. Tevens consulteert hij volwassen geadopteerden en adoptieouders. Zijn vertrekpunt is sociale pedagogiek en klinische psychologie. Er verschenen 40 boeken, rapporten en een groot aantal wetenschappelijke en veldartikelen van zijn hand over o.a. adoptie en moderne voortplanting. In de actualiteit zoekt hij het publieke debat en verschijnen er van hem nog steeds regelmatig artikelen. Zijn boek (2011 en 2012) "Kinderen die niet konden blijven, zestig jaar adoptie in beeld", beschouwt hij als zijn opus magnum.

Ties van der Meer

Ties van der Meer

Ties van der Meer is docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening en voorzitter van Stichting Donorkind. Door zijn eigen ervaring als donorkind en donor heeft hij een bijzondere kijk op de huidige praktijk van kunstmatige bevruchting. Stichting Donorkind is een initiatief van donorkinderen en donoren en komt op voor het recht van donorkinderen om hun biologische afkomst te kennen. De stichting organiseert ontmoetingsdagen voor donorkinderen. Vanuit zijn professionele achtergrond en persoonlijke ervaring geeft Ties ondersteuning en voorlichting aan donorkinderen, donoren en ouders.

 

Anne Brewaeys

Anne Brewaeys

Anne Brewaeys is als senior psycholoog verbonden aan het Kenniscentrum voor Fertiliteit en Psychologie van Medisch Centrum Kinderwens. Zij heeft veel klinische ervaring op het gebied van fertiliteit en psychologie. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gezinnen met donorkinderen. Anne is bestuurslid van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. 

 

Jeen van Beek

Jeen van Beek

Jeen van Beek is gespecialiseerd hulpverlener bij Fiom. Jeen heeft jarenlange ervaring in hulpverlening aan o.a. geadopteerden, afstandsmoeders, adoptieouders, donorkinderen en (wens)ouders. Jeen neemt na een zogenaamde ‘match’ in de KID-DNA Databank contact op met de betrokken donor, donorkind en/of halfbroers en -zussen en bereidt een ontmoeting voor.

 

 

 

Els Janse

Els Janse

Els Janse werkt als functionaris landelijk zoekteam bij Fiom. Els houdt zich bezig

met technisch zoeken. Zij is betrokken geweest bij het oprichten van het

KID-register en de Fiom KID-DNA databank. 

 

 

Tom Hendriks

Tom Hendriks

Tom Hendriks is gespecialiseerd hulpverlener bij Fiom. Tom heeft jarenlange ervaring in psychosociale begeleiding van o.a. geadopteerden, afstandsmoeders, adoptieouders, donorkinderen en (wens)ouders. Hij begeleidt mensen bij (inter)nationale zoekacties naar familieleden en de ontmoetingen die daaruit voortkomen.