Programma

De conferentie ‘Recht op Roots’ op 20 november 2014 bood een afwisselend programma, waarin aan de hand van presentaties, ervaringsverhalen, een interactief panelgesprek en deelsessies het thema ‘afstammingsvragen’ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Dagvoorzitter Jelte Sondij leidde de dag in goede banen.
 

10.00 tot 13.00 uur: presentaties & interactief panelgesprek

Videoboodschap kinderombudsman Marc Dullaert

 

Laura Bosch - Het recht op afstamming vanuit kinderrechtenperspectiefLaura Bosch

Wie is je vader en wie is je moeder? Het (juridische) antwoord op deze vragen kan men vinden in het Nederlands Wetboek. De wetgever heeft de regels vastgelegd voor het vaststellen van afstamming en verbindt er ook vergaande gevolgen aan voor kinderen en volwassenen. Maar in hoeverre komen deze regels tegemoet aan het recht van kinderen op afstamming, zoals neergelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind uit 1989?

Na een blik op de ontwikkeling van afstammingswetgeving zet juriste Laura Bosch uiteen waar de knelpunten liggen bij nieuwe mogelijkheden van familievorming, onze Nederlandse afstammingswetgeving én het recht uit artikel 7 IVRK; het recht om, voor zover mogelijk, je ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.

 

 

Patrick Noordoven

Patrick Noordoven - Illegaal geadopteerd uit Brazilië – zonder gegevens op zoek

Hoe kan je zoeken naar je identiteit zonder gegevens? Wat doe je als je denkt geadopteerd te zijn maar je eigenlijk nooit geadopteerd bent en waar kan je dan terecht? Wat betekent het recht op identiteit als dat intentioneel ontnomen is en daarom de toegang tot dat recht wordt ontzegd? Patrick beantwoordt deze vragen en legt uit waarom hij de NGO Brazil Baby Affair heeft opgericht.

 

 

Hans van Hooff – Fiom onderzoek naar afstammingsvragenHans van Hooff

Fiom kent vanuit de praktijk de impact van onbeantwoorde afstammingsvragen en weet hoe belangrijk het is dat mensen toegang hebben tot afstammingsinformatie. Fiom doet onderzoek om meer kennis te ontwikkelen op het gebied van afstammingsvragen. Hans van Hooff belicht kort de eerste resultaten van onderzoek naar verwachtingen bij zoekacties.

 

 

Hilbrand Westra - De menselijke maat in de maakbare maatschappijHilbrand Westra

In de complexiteit van postmoderne families, waarin traditionele familievormen lijken te worden ingehaald door geconstrueerde familiebanden komen dynamieken als verbinding, hechting en loyaliteit met elkaar in het gedrang. Ook al lijken we tegenwoordig geen betekenis meer toe te willen kennen aan het belang van afstamming, het verlies en verwaarlozing ervan leidt in de praktijk toch tot discussie: Wat zijn de effecten van het ontbreken van afstammingsgegevens op iemands persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming? Hoe belangrijk zijn verbintenissen die verwijzen naar waar we vandaan komen, van wie wij afstammen? ‘Maken’ deze verbintenissen uiteindelijk wie we zijn? En verliezen we door de complexiteit van de wetenschap en het idee van de maakbare maatschappij de menselijke maat uit het oog? In een dynamische presentatie, waarbij hij veel gebruik maakt van beeld- en audiomateriaal, gaat Hilbrand Westra in op deze vraagstukken.

 

 

Interactief panelgesprek

Panelgesprek met persoonlijk en beroepsmatig betrokkenen bij afstammingsvragen. Met o.a. René Hoksbergen en Ties van der Meer.

13.00 - 14.00 uur: Lunchpauze

Tijdens de lunch kun je informatietafels bezoeken, waar de volgende schrijvers hun boek presenteren en met je in gesprek gaan.

Annegriet Wietsma en Stef Scagliola - Liefde in tijden van oorlog

Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost.

Maureen Davis - Schatgraven in de kelder van tante D.

Zoektocht naar de onbekende biologische ouder.

Linda Sprado-Pols- Op zoek naar mijn vader

Linda, zelf donorkind, laat jongeren aan het woord over hun zoektocht naar hun donor.

Marina van Dongen - De Adoptiemonologen

Zeventwintig mensen vertellen wat het geadopteerd zijn betekent in hun leven. Onder andere zangeres Liesbeth List, schrijver Stephan Sanders, cabaretier Daniël Arends, harpist Lavinia Meijer en de schrijfster zelf.

Joyke Veuskens - Bapak / Vader

Joyke verbeeldt in haar fotoboek de zoektocht naar haar vader en de zoektocht naar haar identiteit.

Prof. Dr. René Hoksbergen - Kinderen die niet konden blijven

60 jaar adoptie in beeld.

14.00 tot 15.30 uur: Deelsessies

In de middag bieden we vijf gelijktijdige deelsessies aan. Bij aanmelding kun je aangeven aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Anne Brewaeys - Praten met je kinderen over de donor: tips voor (toekomstige) ouders

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van (toekomstige) ouders hun donorkind graag wil informeren. Velen weten echter niet wanneer en hoe er over te beginnen. Deze onzekerheid kan leiden tot uitstel en afstel. Donorkinderen ervaren vaak een onuitgesproken spanning bij hun ouders of horen het verhaal uiteindelijk via een ander. Dat legt druk op de gezinsrelaties.

Hoe kunnen professionals handvatten bieden? Wat weten we over volwassen donorkinderen en hun ouders? Aan de hand van casuïstiek staan we stil bij onze eigen opvattingen en hoe we deze kunnen overstijgen door allereerst te luisteren naar het gezin dat onze hulp vraagt.

Hilbrand Westra - Systemisch Werk en Opstellingen (SWO) in kader van afstamming en afkomst.

Deze deelsessie heeft als doel om de basisbeginselen van het systemisch werk en opstellingen te verduidelijken. Hilbrand Westra gaat daarbij in op de theoretische kaders, maar ook de praktische kant van de methode en haar werking op het innerlijke bewustzijn van de mens. Hij vraagt deelnemers met persoonlijke vragen over familiaire en/of relationele zaken naar voren te komen om als ‘instant casus’ te dienen voor de workshop. Daarnaast zal hij de complexiteit van meervoudige gezinsvormen en geconstrueerde families laten zien en de werking ervan op de emotionele en diepere lagen van de persoonlijke ontwikkeling. Zover dat mogelijk is, zal hij iets laten zien van wat de familieziel wordt genoemd, en het verschil in persoonlijke en collectieve krachten rondom de onderwerpen geboorte, leven en dood.

  • Deze deelsessie bevatte geen presentatie.

Jeen van Beek en Els Janse - Mijn anonieme donor ontmoeten, kan dat? En hoe bereid ik me daar op voor?

Tot de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in 2004 gebeurde spermadonatie meestal anoniem. De betreffende donorkinderen hebben vrijwel geen informatie over de donor. Vragen als ‘op wie lijk ik?’ en ‘Waar komen mijn karaktereigenschappen vandaan?’ blijven daardoor onbeantwoord. Fiom kreeg te maken met vragen van donorkinderen over hun afstamming en ontwikkelde, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de KID-DNA databank. Anonieme donoren en de kinderen die dankzij hen zijn verwekt, hebben daarmee de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Sinds de oprichting in december 2010 heeft de Fiom KID-DNA Databank voor bijna 70 matches gezorgd.

In de deelsessie laat Jeen van Beek zien wat de DNA-databank voor iemand kan betekenen en hoe de counseling eruit kan zien.

Tom Hendriks - Op zoek naar antwoorden

Fiom helpt mensen die op zoek zijn naar antwoorden op vragen over hun oorsprong. Er is een grote verscheidenheid in zoekvragen. Zo zijn mensen op zoek naar hun biologische familie, of naar informatie in dossiers. Fiom begeleidt deze (inter)nationale zoekacties van o.a. geadopteerden, pleegkinderen, donorkinderen. Voor veel mensen is alleen al het nadenken over het al dan niet op zoek gaan naar biologische familie een ingrijpend proces. Centrale vraag is vaak: ‘Wat maakt mij tot wie ik ben?’

In deze deelsessie wordt ingegaan op verschillende aspecten van zoekacties. Hoe start je een zoekactie? Met wat voor vragen en verwachtingen gaan mensen op zoek? Wat doet het zoeken met mensen en wat is de impact van teleurstellingen?

Hans van Hooff - Dossiervorming en - inzage in de (Fiom) praktijk

Wat is precies afstammingsinformatie? Hoe kun je als instelling vormgeven aan begeleide inzage in dossiers? Met welke verdragen en privacyregels heb je daarbij te maken? In deze deelsessie gaat Hans van Hooff in op de praktische gang van zaken rondom dossiervorming, -beheer, -inzage en archivering van afstammingsgegevens. De invloed van het Valkenhorst arrest uit 1994 wordt toegelicht en Hans van Hooff legt uit waarom begeleiding bij inzage in dossiers belangrijk is. Er is veel ruimte voor uitwisseling en voor vragen uit de eigen praktijk.

15.30 - 16.00 uur: Presentatie jubileumuitgave ISS & terugblik op dag

Na de deelsessies wordt de jubileumuitgave ter ere van het 90-jarig bestaan van ISS (International Social Service) feestelijk gepresenteerd. In deze uitgave komen deskundigen en ervaringsdeskundigen aan het woord over afstamming en zoeken naar familie.

Terugblik

Met Spur of the Moment blikten we terug op de dag:

Vanaf 16.00 uur: afsluitende netwerkborrel

Terugblik