Seminar 3: DNA: zoeken en matchen

Dinsdag 24 april 2018

Tijdens dit derde seminar is het gegaan over de mogelijkheden die DNA biedt bij het zoeken naar verwanten, en de snelle ontwikkelingen hierin. 

Vanaf 1948 tot de invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 2004 zijn er ongeveer 40.000 kinderen verwekt via kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). De donoren waren vaak anoniem waardoor er nauwelijks tot geen afstammingsinformatie beschikbaar is. Voor donorkinderen met vragen over hun afstamming kan DNA uitkomst bieden.

Erfelijke informatie

DNA is de afkorting van ‘Deoxyribo Nucleic Acid’ (in het Nederlands 'desoxyribonucleïnezuur') en is het materiaal waarin de erfelijke informatie van een mens is vastgelegd. Tijdens dit derde seminar is uitgelegd wat DNA is, welke snelle ontwikkelingen er zijn op dit gebied en wat de mogelijkheden zijn bij het zoeken naar de donor en overige verwanten. Wat zijn daarin kansen en wat valkuilen? En, waarom is het contact tussen donorkinderen van dezelfde donor belangrijk voor de betrokkenen? Hoe gaat dat, zo’n ontmoeting en daarna? 

Direct naar: