Sprekers 'Vormgeven aan openheid over afstamming'

Dagvoorzitter

Mariëlle van Oort

Mariëlle van Oort is eigenaar en directeur van Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie en de PA-academie, het kennisplatform voor public affairs, belangenbehartiging en lobby. Marielle heeft ruim twintig jaar public affairs ervaring en heeft grote affiniteit met de gezondheidszorgsector.

Marielle van Oort Dagvoorzitter seminar Wie is de donor

Sprekers

dr. Astrid Indekeu

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen. Zij was tien jaar werkzaam als klinisch psychologe-seksuologe in ziekenhuizen, waar zij families begeleidde die geconfronteerd werden met medische aandoeningen. Sinds 2009 spitste zij zich toe op wetenschappelijk onderzoek en in 2013 promoveerde zij aan de Universiteit van Leuven (BE) op de psychosociale aspecten van ouderschap na donorconceptie. Het promotieonderzoek vertaalde zij naar een breder publiek in haar boek ”Anders en toch gewoon. Families na donorconceptie” (2016).

Momenteel is ze werkzaam aan het Karolinska Instituut te Stockholm, waar ze een vergelijkend onderzoek doet tussen families na donorconceptie in de Zweedse en Belgische maatschappij. Astrid combineert wetenschappelijk onderzoek met klinische ervaring en is als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de vzw Donorfamilies (BE) en de vzw Donorkind (BE).

Presentatie 'Openheid: Simpel toch! ...of niet?'

Astrid Indekeu Wie is de donor

Veerle Laureyns

Sinds een aantal jaren is Veerle in België actief in de vzw Donorfamilies. Ze vertelt anderen over haar ervaringen, geeft workshops en heeft gesprekken met ouders en met mensen met een kinderwens. Veerle beheert samen met een vriendin een veel bezochte website Eicelacceptatie.be voor lotgenoten. 

Veerle Laureyns ervaringsverhaal seminar Wie is de donor

Ties van der Meer

Ties van der Meer is docent Sociaal Werk aan de Haagse Hogeschool en voorzitter van Stichting Donorkind. Door zijn eigen ervaring donorkind, donor en sociaal professional heeft hij een bijzondere visie op de praktijk van kunstmatige bevruchting. Als voorzitter van Stichting Donorkind combineert hij zijn persoonlijke ervaring, zijn blik als sociaal professional en kennis van het sociale domein om de huidige praktijk te ontwikkelen zodat de rechten donorkinderen hier centraal in komen te staan. Online en face to face brengt hij donorkinderen, donoren en ouders met elkaar in contact zodat zij op kunnen komen voor hun rechten en zelf regie kunnen voeren over hun (biologische) familiebanden.  

Presentatie 'Openheid als basis'

Ties van der Meer

Laura Bosch

Laura Bosch is jurist en werkzaam als juridisch adviseur bij Defence for Children – ECPAT Nederland, een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for children onderzoekt door middel van strategisch procederen hoe het recht op afstammingsinformatie is gewaarborgd in Nederland. Laura voert namens Defence for Children de nationale en internationale lobby rond vraagstukken over commercialisering van kinderen, afstamming, interlandelijke adoptie en draagmoederschap. Het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen zijn het uitgangspunt van Defence for Children om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Presentatie 'Het recht op afstammingsinformatie'

Laura Bosch