Programma 'Vormgeven aan openheid over afstamming'

Programma

12.30 uur Inloop

13.00 uur Opening en welkom
Door Mariëlle van Oort, voorzitter 

13.10 uur Inleiding
Door Ellen Giepmans, directeur bestuurder Fiom

13.20 uur Openheid: simpel toch!...of niet?
Presentatie door Astrid Indekeu

Openheid ….een woord met een hele geschiedenis, met vele connotaties en vele lagen. Openheid naar wie? Vanuit wie? Met wie? Is openheid anders voor mannen of vrouwen? (wens)ouders, donor of kind? Of in families na eicel-of spermadonatie? Makkelijker voor lesbische paren of alleenstaande moeders? Verandert openheid door de jaren heen? Is hierin ook een rol weggelegd voor fertiliteitsklinieken, counselors of misschien ook maatschappij breed? Astrid Indekeu licht deze vragen toe vanuit wetenschappelijk perspectief met concrete verwijzingen naar de praktijk. 

14.05 uur Vragen en toelichting

14.15 uur Ervaringsverhaal 
In gesprek met Veerle Laureyns

Veerle werd in 2004 moeder van een zoon na eiceldonatie. Zij breekt een lans voor meer openheid en begrip voor de psychosociale impact bij een keuze voor donorconceptie. 

14.30 uur Pauze

15.00 uur Openheid als basis
Presentatie door Ties van der Meer, Stichting Donorkind

Als we luisteren naar de ervaringen van donorkinderen, ouders en donoren dan kunnen we niet anders dan concluderen dat openheid noodzakelijk is bij gezinsvorming met gebruik van gedoneerde sperma- of eicellen. Het vraagt echter als basis ook een visie op het begrip ‘familie’ en een visie op de verhouding tussen kinderen, ouders, donoren en professionals. In mijn presentatie geef ik een aanzet tot een voorlopige visie onder andere gebaseerd op mijn ervaring met donorkinderen en ouders vanuit de stichting Donorkind. 

15.20 uur Vragen en toelichting

15.30 uur Het recht op afstammingsinformatie?  
Presentatie door Laura Bosch, juridisch adviseur Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting bij Defence for Children-ECPAT

Wat zegt het internationale Verdrag over de Rechten van het Kind eigenlijk over donorconceptie? En het Nederlandse recht in theorie en de praktijk? Wat betekent de rechtszaak tegen kliniek Bijdorp eigenlijk voor donorconceptie? Deze vragen en meer worden besproken door Laura Bosch, Juridisch Adviseur Kinderrechten. Steeds zal hierbij met name aandacht worden gegeven voor het perspectief van de kinderen en volwassenen die voortkomen uit donorconceptie. Recente jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de praktijk wordt eveneens meegenomen.

16.00 uur Ervaringsverhaal
In gesprek met Esther Heij, moeder van twee donorkinderen.

Esther koos destijds bewust voor een niet-anonieme donor in de kliniek van de arts Karbaat. Er blijkt nu echter toch sprake van een anonieme donor. Ze vertelt welke impact dit gegeven heeft op haar en haar gezin. 

16.20 uur In gesprek met elkaar

17.00 uur Afsluitende borrel