Seminar 2: Vormgeven aan openheid over afstamming

Dinsdag 6 februari 2018

In dit tweede seminar is ingegaan op het begrip 'openheid'. In de voorlichting en counseling aan betrokkenen en in de maatschappelijke discussie komt dit begrip vaak naar voren. Openheid kan betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van afstamming. Welke invloed heeft dit op ouders en donorkinderen en welke verschuivingen zijn te zien in de rechtspraak rond afstammingsinformatie? Het concreet vormgeven aan openheid blijkt soms lastig. Bijvoorbeeld voor ouders die zich hadden voorgenomen om hun kind te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, maar dit moment toch voor zich uitschuiven. Wat zijn handvatten voor ouders om hier toch over te beginnen en hoe kun je ze hierin begeleiden? 

Direct naar: