Sprekers 'Spermadonatie, een veld in beweging'

Dagvoorzitter

Mariëlle van Oort

Mariëlle van Oort is eigenaar en directeur van Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie en de PA-academie, het kennisplatform voor public affairs, belangenbehartiging en lobby. Marielle heeft ruim twintig jaar public affairs ervaring en heeft grote affiniteit met de gezondheidszorgsector.

Marielle van Oort Dagvoorzitter seminar Wie is de donor

Sprekers

dr. Monique Mochtar

Monique Mochtar is werkzaam als gynaecoloog bij het Centrum voor Voortplantings- geneeskunde in Amsterdam. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp hormonale stimulaties bij IVF. In haar dagelijkse werkzaamheden krijgt de KID haar meeste aandacht en is het haar speerpunt van onderzoek geworden. Zij is voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie en lid van het kernbestuur van de pijler Voortplantingsgeneeskunde (VPG) beide onder auspiciën van de Nederlandse vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Haar missie is om de KID zorg, waar nodig, te verbeteren door het doen van zorgevaluatie studies en waarvoor zij actief de samenwerking met anderen zoekt.

Presentatie 'Professionals in een veranderend veld

Dr. Monique Mochtar

Derk Eimers

Als dertiger doneerde Derk Eimers zes jaar lang in het Delfzichtziekenhuis in Delfzijl. In de afgelopen twee jaar heeft hij vier donordochters leren kennen. Vanaf 2008 vervulde Derk diverse functies bij Stichting Donorkind. Zo was hij als bestuurder maar ook als coördinator communicatie actief binnen de stichting.
Vanuit zijn werk als journalist/gespreksleider, in combinatie met zijn ervaringen, is hij momenteel bezig met het schrijven van een boek waarin hij interviews met anonieme spermadonors bundelt.

Presentatie 'De spermadonor in zijn (on)natuurlijke omgeving'

Derk Eimers Wie is de Donor?!

drs. Marja Visser

Marja Visser is sinds 1999 als counselor verbonden aan het Centrum voor Voortplantings geneeskunde (CVV) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Haar specifieke aandachtsgebied is on- conventioneel ouderschap en werken vanuit de systeem theorie. Marja doet (promotie)onderzoek naar counseling en begeleiding van ouders, kinderen en donoren en streeft naar betere hulpverlening van alle betrokkenen bij donor conceptie in Nederland. Zij is bestuurslid van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Naast haar werk in het AMC heeft Marja sinds 1996 een particuliere praktijk voor individuele en relatie therapie.

Presentatie 'Donor in beeld'

Marja Visser

Fred Gundlach

Fred Gundlach is gespecialiseerd hulpverlener bij Fiom. Hij heeft veel ervaring in de hulpverlening aan o.a. donorkinderen, (wens)ouders, geadopteerden en adoptieouders.

Fred neemt na een zogenaamde ‘match’ in de KID-DNA Databank contact op met de betrokken donor en donorkind(eren) en bereidt een ontmoeting voor. Daarnaast begeleidt hij mensen bij (inter)nationale zoekacties naar familieleden en de ontmoetingen die daaruit voortkomen.

Fred Gundlach senior specialist hulpverlening

Annette van Hulst

Annette van Hulst is gespecialiseerd hulpverlener bij Fiom. Ze voert besluitvormingsgesprekken met vrouwen die ongewenst zwanger zijn en begeleidt vrouwen die het voornemen hebben om hun kind af te staan ter adoptie. Annette neemt na een zogenaamde ‘match’ in de KID-DNA Databank contact op met de betrokken donor en donorkind(eren) en bereidt een ontmoeting voor.

Annette van Hulst senior specialist hulpverlening

dr. Evert H. van Elven (Ferry)

Ferry van Elven (69) is biochemicus en doctor in de geneeskunde. Beroepsmatig is hij altijd in de gezondheidszorg werkzaam geweest, overigens niet op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde. Tijdens de pauze van een congres aan de Erasmus Universiteit kwam hij toevallig een oproep tegen voor spermadonoren. Daaraan heeft hij gehoor gegeven, ergens rond 1983. Ferry was toen al vader van een dochtertje en nummer twee was op komst. Het vaderschap betekende veel voor hem en hij gunde het ook aan diegenen die daarbij hulp nodig hadden.
Nu, zo'n 34 jaar later, is hij niet alleen vader van een viertal dat zijn naam draagt maar hebben zich via de DNA-technologie ook drie dochters aangekondigd.

Ferry van Elven seminar Wie is de donor