Programma 'Spermadonatie, een veld in beweging'

Programma

12.30 uur Inloop

13.00 uur Opening en welkom
Door Mariëlle van Oort, voorzitter

13.10 uur Inleiding
Door Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom

13.20 uur Professionals in een veranderend veld
Presentatie van Monique Mochtar

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is de oudste vruchtbaarheidsbehandeling. In de begintijd werd KID gezien als ‘koud overspel’. Het was een schande en druiste in tegen het geloof. Een paar pioniers gingen de kinderloze paren toch helpen, op voorwaarde dat niemand het mocht weten. Een interessant fenomeen is dat de voor die tijd zeer progressieve artsen, die in durfden te gaan tegen de conventies, nu in een heel ander licht zijn komen te staan. 
Monique Mochtar is voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie van de NVOG. Vanuit historisch perspectief neemt ze ons mee naar het heden en de toekomst van KID. Wat zijn de huidige uitdagingen voor de beroepsgroep, gekeken naar de recente ontwikkelingen? Hoe zijn deze van invloed op visie en werkwijze, bijvoorbeeld in het contact met donoren?

13.50 uur De spermadonor in zijn (on)natuurlijke omgeving
Presentatie van Derk Eimers

Als één van de betrokkenen in de conceptiedriehoek heeft de spermadonor, naast de wensouder en betrokken arts, de opvallendste rol. Grof gesteld duurt zijn betrokkenheid slechts vijf minuten. Of toch niet?
Derk Eimers was spermadonor tussen 1994 en 2000. Vanaf 2008 vervulde hij diverse functies bij Stichting Donorkind. De daar opgedane ervaringen en contacten met alle betrokken partijen maken dat hij een breed beeld kan schetsen van feiten, meningen en gevoelens van donoren in de afgelopen decennia. Met een zekere distantie probeert hij weer te geven hoe de donor in relatie heeft gestaan en staat tot arts (kliniek), wensouder, donorkind, media en politiek.

14.20 uur Donor in Beeld
Presentatie van Marja Visser

Al meer dan een halve eeuw worden vrouwen in Nederland geholpen om zwanger te worden met hulp van donorsperma. Dit werd geleidelijk aan ‘gewoner’ en mensen met een kinderwens maken er tegenwoordig gebruik van. Aanvankelijk was het vooral een medische aangelegenheid en lag de nadruk op de gezondheid van wensouders en donoren en genetische screening. Voor de psychosociale consequenties was niet zozeer aandacht. Zo werden spermadonoren heel lang gezien als verstrekkers van zaadcellen. Pas sinds het opheffen van de anonimiteit in veel landen -waaronder Nederland-  is meer aandacht gekomen voor de persoon van de donor. Marja Visser deed de afgelopen jaren onderzoek naar counseling bij alle betrokken partijen. Ze belicht in haar presentatie de ondersteuningsbehoefte van donoren en gaat daarbij in op hoe zij hun eigen positie zien en hoe zij denken over donorkinderen en contact met hen. 

14.50 uur Pauze

15.20 uur Van donor naar vader naar donor?
Presentatie van Fred Gundlach en Annette van Hulst

Fiom biedt begeleiding bij het (eerste) contact tussen een donor en zijn donorkind(eren). Wat zijn vragen en overwegingen van donoren, voordat zij de stap maken om uit de anonimiteit te treden? Wat doet het met donoren als blijkt dat ze één of meerdere donorkinderen hebben? Hoe kijken ze terug op de eerste ontmoeting en hoe gaat het daarna?  Fred Gundlach en Annette van Hulst zijn hulpverleners bij Fiom en belichten deze vragen vanuit de Fiom-praktijk.

16.00 uur Ervaringsverhaal

In gesprek met Ferry van Elven, oud-spermadonor. Ferry vertelt hoe hij destijds tegen zijn rol en positie als donor aankeek en wat daarin is veranderd, nu hij in contact is gekomen met zijn donorkinderen.  

16.15 - 16.45 uur In gesprek met elkaar

17.00 uur Afsluitende borrel