Drieluik Seminar 'Wie is de donor?!'

seminar-drieluik-wie-is-de-donor-afstamming-kid-fiom

Het thema donorverwantschap staat dit jaar in het middelpunt van de belangstelling. De ontwikkelingen rondom de voormalige spermakliniek Bijdorp, het gebruik van buitenlands donorsperma, de zoektocht van donorkinderen naar hun donoren, de oproep van minister Schippers aan donoren om zich bekend te maken: het is actueel en er is sprake van snelle ontwikkelingen die weer nieuwe vragen oproepen. 

Met het organiseren van drie middag-seminars belichtte Fiom donorverwantschap vanuit verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor spermadonatie, openheid over afstamming en matchen via DNA. 

Voor de professional

Het Drieluik Seminar richtte zich op professionals zoals artsen, medisch maatschappelijk werkers en counselors werkzaam in voortplantingsgeneeskunde, klinische embryologie, hulpverlening, jeugdzorg, welzijn, rechtspraak, kenniscentra, ethiek, politiek, belangenbehartiging en onderzoek. Ook belangstellenden, werkzaam op gebieden met raakvlakken, zoals adoptie en afstammingsvragen waren welkom. 

Accreditatie 

  • NVOG (Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie): 3 punten bij per seminar (nascholing algemeen)
  • Registerplein (Maatschappelijk werkers en sociaal-agogen): 0,5 punt per seminar (1,7 punten bij deelname aan 3 seminars) 
  • St. Kwaliteitsregister Jeugd (Jeugdzorg werkers): 2 punten per seminar