Conferentie 'Recht op Roots'

Op 20 november 2014 organiseerde Fiom 'Recht op Roots', een conferentie over afstammingsvragen. Presentaties, video's, foto's en een terugblik op de dag vind je op deze pagina's.

Direct naar

Vragen over afstamming zijn actueel. Ze spelen een rol bij adoptie, moderne voortplantingstechnieken (donorkinderen, embryodonatie, draagmoederschap), zoekacties naar familie en bij dossiervorming en -inzage. Snelle ontwikkelingen zorgen voor nieuwe dilemma’s op verschillende terreinen: wetenschap, politiek, wetgeving, ethiek en rechtspraak.

Inspirerende sprekers, ervaringsverhalen, discussies en deelsessies belichtten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Vragen die aan de orde zijn gekomen

 • Wat wordt bedoeld met afstammingsinformatie?
 • Waarom is de toegang tot afstammingsinformatie zo belangrijk?
 • Wat zegt het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind hierover?
 • Waar begin je de zoektocht naar ontbrekende informatie?
 • Hoe hebben afstammingsvragen impact op mijn cliënten of op mijzelf? Hoe besteed ik hier aandacht aan?

Bekijk het programma.

Sprekers

Meer informatie over de sprekers.

Foto's

Bekijk de foto's op Facebook.

 

 

Reacties

Voor wie?

De conferentie richtte zich op professionals werkzaam in:

 • (jeugd)hulpverlening, voortplantingsgeneeskunde, adoptiewerkveld, klinische embryologie, welzijn, overheidsdiensten, rechtspraak, kennisinstituten, politiek, archiefbeheer, ethiek, onderzoek, en op belangenverenigingen van persoonlijk betrokkenen.

Accreditaties:

 • BAMw: Beroepsregistratie van sociaal-agogen en maatschappelijk werkers. 1 punt.
 • NIP Kinder- en jeugdpsycholoog/ NVO Orthopedagoog-generalist. Opleiding-overig taken: 2 punten. Herregistratie: 4 punten.  
 • NVOG: Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie. 4 punten.
 • LVPW: Landelijke Vereniging van psychosociaal werkers. In aanvraag.
 • FGzP: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. 2 punten.