Conferenties

Fiom organiseert verschillende conferenties rond de thema's ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Presentaties, video's en foto's zijn terug te vinden op de onderstaande pagina's. 

Drieluik Seminar 'Wie is de donor?!'

Op drie middagen organiseerde Fiom het Seminar 'Wie is de donor?!'. Hier werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar spermadonatie, openheid over afstamming en matchen via DNA. 

Werkconferentie 'Afstand ter adoptie'

Op donderdag 26 mei 2016 organiseerde Fiom de werkconferentie ‘Afstand ter Adoptie’. Professionals werden tijdens deze werkconferentie middels presentaties en deelsessies geïnformeerd en deelden hun kennis en ervaring.

Eerdere conferenties

In 2014 organiseerde Fiom 'Het belang van een eigen keuze', een werkconferentie rondom ongewenste zwangerschap. Beleidsmedewerkers, artsen en hulpverleners kwamen bij elkaar om te praten over de dilemma's die kunnen spelen bij een ongewenste zwangerschap en alle keuzes die daaraan verbonden zijn. Ook werd een eerste stap gezet naar landelijke samenwerkingsafspraken rond ongewenste zwangerschap.

In hetzelfde jaar organiseerde Fiom 'Recht op Roots', een conferentie over afstammingsvragen.

In 2015 bestond Fiom 85 jaar, wat gevierd werd met het Symposium 'Change'. Op het symposium werd ingegaan op de historie van Fiom en op ethische dilemma's van vroeger en nu.