Praat over abortus!

Doorbreek het taboe

#praatoverabortus

Het taboe om te kiezen voor een abortus lijkt groter te worden. In de campagne ‘Praat over abortus! Doorbreek het taboe’ vertellen twee vrouwen, die zelf voor een abortus hebben gekozen, in twee videoportretten over deze lastige keuze. Zij, en ook Fiom, hopen hiermee het taboe op abortus te doorbreken. Dit zodat iedere vrouw bij een ongewenste zwangerschap een weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, waarden en toekomst.

Moet het taboe doorbroken worden?

Meer dan de helft van de jonge vrouwen die heeft gekozen voor een abortus, geeft aan er niet makkelijk over te praten en bijna de helft van deze vrouwen schaamt zich voor hun abortuservaring (bron: Seks onder je 25ste, Rutgers, 2017).

Uit onderzoek blijkt dat door het bestaan van het taboe een aantal zaken meespelen bij de verwerking van abortus.

  • Verwerking van een abortus duurt langer als je er niet over kunt praten.
  • Vrouwen ervaren schaamte.
  • Vrouwen ervaren minder keuzevrijheid door taboe, terwijl abortus in Nederland  sinds 1984 wettelijk is toegestaan.
  • Vrouwen ervaren onbegrip en pijn door taboe.

Het taboe dat nog steeds op abortus rust en zelfs groeit, zorgt er voor dat vrouwen niet op zoek gaan naar hulp bij hun verwerking van een abortus. Hierdoor kunnen problemen ontstaan die het dagelijks functioneren van de vrouw behoorlijk kunnen belemmeren. Door erover te praten, kan dit voor een groot deel voorkomen worden. De vrouw kan bijvoorbeeld de abortus plaatsen in haar huidige leven. Dit geldt ook voor het eventuele verdriet ervan en zij kan daardoor haar leven weer oppakken.

Het is goed voor vrouwen om over hun gevoelens rond hun abortus te praten maar ook in een eerder stadium, wanneer de ongewenste zwangerschap wordt ontdekt. Problemen na de abortusingreep kunnen voorkomen worden door jezelf voldoende tijd te gunnen voor het nemen van een besluit als je ontdekt dat je onbedoeld zwanger bent.

Taboesfeer

Ondanks het vrije klimaat in Nederland als het gaat om seksuele gezondheid en rechten, is anno 2017 een ongewenste zwangerschap niet vrij van oordelen. Beperkte kennis en negatieve opvattingen over ongewenste zwangerschap en de keuzemogelijkheden, maken dat dit thema in de taboesfeer blijft hangen. Vrouwen die een ongewenste zwangerschap meemaken, ervaren weinig ruimte om dit te delen en ontvangen zo ook weinig begrip en steun voor hun situatie en keuze. Vooral de keuze voor het afbreken van de zwangerschap kan in toenemende mate rekenen op onbegrip en soms zelfs afkeur.

Onbegrip

Het taboe op abortus maakt dat het nemen van een beslissing bij een ongewenste zwangerschap als lastiger ervaren wordt. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het maken van een weloverwogen keuze, zonder drang of dwang, van groot belang is voor het voorkomen van (psychische) problemen en spijt op lange termijn. Fiom vindt het dan ook belangrijk dat iedere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken.

Abortuscijfers 

In 2015 werden 30.803 zwangerschaps- afbrekingen uitgevoerd. Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde is 26.916. Deze cijfers zijn al jaren vrij stabiel, al is er in 2015 voor het eerst sinds jaren een lichte stijging te zien (442 meer in vergelijking met het voorgaande jaar). Deze stijging doet zich vooral voor bij vrouwen ouder dan 25 jaar.

Meer abortuscijfers en feiten

ongewenst zwanger

Taboe neemt toe

16 van de 1000 jongens en 24 van de 1000 meisjes in het onderzoek Seks onder je 25ste kregen ooit in hun leven te maken met een ongewenste zwangerschap. Bij 9 op de 1000 jongens onderging een meisje dat zwanger van hen was een abortus en 11 op de 1000 meisjes ondergingen ooit zelf een abortus. Dit is laag in vergelijking met andere landen. Van de meisjes met een abortuservaring geeft 59% aan er niet makkelijk over te praten en bijna de helft van deze meisjes schaamt zich voor hun abortuservaring. Desondanks zegt twee derde van deze meisjes helemaal achter de keuze voor een abortus te staan. Twaalf procent staat hier niet (meer) helemaal achter.

 Seks onder je 25e

 

Online hulp bij verwerking

Om vrouwen te helpen bij de verwerking van hun abortus biedt Fiom online begeleiding en ondersteuning. De online begeleiding is bedoeld voor vrouwen vanaf 16 jaar die in Nederland wonen en psychosociale (emotionele) klachten hebben naar aanleiding van een abortus. Klachten als emotioneel zijn, gevoel van leegte of iets missen, zijn hele normale reacties in de eerste periode na een abortus. 

Wil je weten wat andere vrouwen van onze online begeleiding vinden? Lees hun ervaringen

abortusverwerking

Ervaringsverhalen

'Ik wilde niet dat mensen me zouden veroordelen, terwijl ik degene was die mijzelf veroordeelde.'

          Lees het verhaal van Jeanet

Anna: 'Ik voelde me tevreden en toch ook een beetje schuldig.' Lees meer verhalen zoals die van Anna. 

           Ervaringsverhalen abortus

Ervaringsverhalen abortusverwerking