Impulsprogramma versterking preventie ongewenste tienerzwangerschap (IPOT)

Het ministerie van VWS heeft in 2014 financiële middelen ter beschikking gesteld om een extra impuls te geven aan de preventie van ongewenste zwangerschap en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Aanleiding is de motie van Linda Voortman in 2013. Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom werken sindsdien samen aan een gezamenlijk programma. De focus ligt op 4 hoofdactiviteiten binnen reeds bestaande structuren, verspreiding van kennis en bevordering gebruik van interventies.

Deze vier hoofdactiviteiten zijn:

  1. Kennisopbouw, verspreiding van kennis en monitoring gebruik
  2. Versterking van bestaande interventies in onderwijs en zorg
  3. Verbetering van online informatie en hulp voor tieners
  4. Ondersteuning van professionals en versterking gemeentelijk beleid

Good practices

Indien u good practices of een succesvolle aanpak rondom preventie tienerzwangerschap in uw regio of uw instelling met ons wilt delen, neem dan contact op met i.vandervlugt@rutgers.nl.

Contact

Namens de projectgroep:

Voor informatie of vragen over dit programma kunt u bij ons terecht.

Meer informatie