Vrijwilligerswerk

Op dit moment hebben wij geen vacactures.

Stages

Op dit moment zijn er geen beschikbare stages. 

Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie

Het op te richten Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie is een netwerkorganisatie van stakeholders rondom het thema interlandelijke adoptie. In het expertisecentrum kunnen geadopteerden, adoptieouders, geboortefamilies en andere betrokkenen terecht voor inzage in dossiers, psychosociale hulpverlening, zoekacties en juridische ondersteuning.

Het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie is bestuurlijk ingebed bij Fiom. 

Bekijk vacatures

Fiom voor leerlingen en studenten

Onze beleidsmedewerkers en hulpverleners hebben helaas beperkte tijd voor de vele verzoeken die wij dagelijks van studenten/leerlingen ontvangen. Ben je op zoek naar meer informatie over onze onderwerpen? Kijk eens naar de kenniscollectie op onze website.

Fiom werkt samen met verschillende universiteiten en hogescholen. Onze stagevacatures delen we binnen dit netwerk en zetten we online op onze website. Voor Fiom is het belangrijk dat het begeleiden van deze opdrachten een meerwaarde heeft voor zowel het ontwikkelingsproces van de student als voor de organisatie.

Zelf een idee voor een onderzoeksvoorstel? Het voorstel moet voldoende specifiek zijn en wordt getoetst aan onze behoeften. Stuur je voorstel mét duidelijke en concreet uitgewerkte onderzoeksvraag, motivatie en cv aan onderzoek@fiom.nl t.a.v. Sophie Bolt.