Fiom voorziet vrouwen van informatie over ongewenste zwangerschap, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarnaast biedt Fiom kennis vanuit onderzoek en praktijk voor professionals en publiek.  Vandaag vertelt Daphne, beleidsmedewerker ongewenste zwangerschap bij Fiom, hoe een week eruit ziet.

Wat voor werk doe jij bij Fiom?
Ik werk als beleidsmedewerker en ben op allerlei manieren betrokken bij het thema ongewenste zwangerschap en in het bijzonder abortus. We zetten ons ervoor in dat vrouwen een eigen keuze kunnen maken als ze ongewenst zwanger zijn. Dat doel maakt mijn werk écht de moeite waard.

Hoe ziet jouw werkweek eruit?
Dat is gelukkig elke keer anders, maar om een idee te geven doe ik een greep uit mijn agenda van de afgelopen tijd en beschrijf ik vier dagen.

Dag 1

Onbetrouwbare informatie online
In de Week van het Leven half november werden we nog eens met onze neus op de feiten gedrukt dat onbetrouwbare informatie zich online makkelijk verspreidt. Zo was er in het kader van die pro-life week bijvoorbeeld een website gelanceerd die erg leek op de website die wij beheren voor het Landelijk Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap, maar dan met een sturende ondertoon om te voorkomen dat vrouwen voor abortus kiezen. Bij het informatiepunt hebben wij meerdere klachten ontvangen van mensen die dachten dat de informatie van ons afkomstig was. Ik heb daarom een tekst geschreven voor onze website en voor social media over het herkennen van onbetrouwbare informatie over abortus.

Campagne Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap
Ik heb feedback gegeven op een campagneplan voor het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap. Lang niet iedereen weet dat dit informatiepunt er is voor mensen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap. Zij kunnen 24 uur per dag bellen met een speciaal daarvoor ingerichte telefoonlijn of chatten via de website. Fantastisch natuurlijk dat deze hulp er is. We willen graag dat iedereen dit weet. Daarom gaan we er meer bekendheid aan geven via een campagne. Hier denk ik over mee.

Dag 2

Online hulpmodules
Fiom heeft twee online hulpmodules: ‘Zwanger, wat nu?’ en ‘Abortusverwerking’. We krijgen steeds meer vragen van anderstaligen in Nederland om gebruik te maken van deze hulp. Daarom willen we de modules vertalen naar het Engels. Om dit voor elkaar te krijgen hebben mijn collega en ik vandaag vertalers benaderd en heb ik de teksten die vertaald moeten worden klaargezet. Een flinke, vooral administratieve, klus. Maar dat is een fijne afwisseling met de af en toe brein brekende analyses van de onderzoeken waar ik bij betrokken ben.

Onderzoek beleving abortuspil
Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan het onderzoek naar de beleving van de abortuspil. Hiervoor hebben we via een vragenlijst 138 vrouwen  gevraagd naar hun ervaringen. Vanmiddag heb ik samen met een collega een presentatie voorbereid om de resultaten te laten zien op een studiedag van de vereniging van abortusartsen. Fijn om straks direct antwoord te kunnen geven op vragen die zij hebben over de uitkomsten en te horen hoe zij deze resultaten in hun dagelijkse praktijk willen inzetten. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat de vrouwen die dit meemaken baat hebben bij de conclusies van het onderzoek.

Dag 3

Scholing voor huisartsen
Met twee andere organisaties zijn we scholing aan het ontwikkelen voor huisartsen om hen meer deskundig te maken in de eerste begeleiding van onbedoeld zwangere vrouwen. Er bestaat al een leidraad voor huisartsen en met deze scholing willen we de huisartsen nog meer kennis en vaardigheden op dit terrein bieden. We hebben regelmatig overleg met de projectgroep, zo ook vandaag. Op de agenda stond onder andere de opnames van videomateriaal voor de e-learning, een presentatie van de stand van zaken van het project aan het ministerie van VWS en het vinden van huisartsen die mee willen draaien in de proeffase.

Ondernemingsraad
Bij Fiom maak ik deel uit van de ondernemingsraad (OR) en als OR-lid komen er regelmatig OR-stukken langs die doorgenomen moeten worden of om een reactie vragen. Daar heb ik vanmiddag tijd voor gepland. Het OR-werk gaat over organisatiebrede vraagstukken en is daarom een leuke aanvulling op mijn werk.

Dag 4

Teamoverleg
Vandaag hadden we overleg met het hele team Ongewenste Zwangerschap. Altijd leuk en waardevol om met collega hulpverleners en beleidsmedewerkers bij elkaar te zitten, te horen waar iedereen mee bezig is en van gedachten te wisselen over het werk.

Presentatie nascholing keuzehulpverleners
Tot slot heb ik een presentatie gegeven op de landelijke nascholingsdag voor keuzehulpverleners. Dit is scholing die Fiom organiseert voor de professionals bij wie mensen terecht kunnen voor hulp bij het maken van een keuze over een onbedoelde zwangerschap. Vanuit mijn betrokkenheid bij beleid en onderzoek van Fiom mocht ik de keuzehulpverleners meenemen in de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de cijfers en onderzoeken rondom onbedoelde zwangerschap. Na mijn bijdrage werd het stokje overgenomen door een inspirerende GZ-psychologe die prachtig vertelde over de theorie en praktijk van het werken met stellen, toegepast op keuzehulpgesprekken. Nu zit ik in mijn werk zelf niet met deze stellen aan tafel, maar het helpt mij om inhoudelijk bij te leren en daardoor uiteindelijk als beleidsmedewerker mijn werk goed te doen.