Ieder jaar brengt Fiom een jaarverslag uit. Hierin blikken we per programma terug op het afgelopen jaar. De jaarverslagen zijn gratis te downloaden. 

JV 2022

Jaarverslag 2022

Hoewel het jaar in covid-stand begon, is er rondom de Fiom-thema’s in 2022 veel gebeurd en bereikt. Vragen, dilemma’s, problemen op het gebied van ongewenste zwangerschap, adoptie of verwantschap kunnen er toe leiden dat mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan. Door gevoelens van schaamte en schuld houden ze de vraagstukken voor zichzelf. Er worden drempels ervaren om er met anderen over te spreken. Om die reden heeft Fiom zich het afgelopen jaar wederom ingezet om kennis en persoonlijke ervaringen rondom de ‘Fiom-onderwerpen’ toegankelijk te maken

Download Fiom jaarbericht 2022

JV 2021.jpg

Jaarverslag 2021

We kijken terug op 2021 als een jaar, waarin weer hard is gewerkt en veel is bereikt. Een jaar waarin we ons moesten verhouden tot COVID-19 en de bijbehorende maatregelen. En een jaar waarin veel is gebeurd: de interlandelijke adoptieprocedure werd in februari per direct opgeschort naar aanleiding van het rapport van de Commissie Joustra en er werd een start gemaakt aan het verzamelen van bouwstenen voor het expertisecentrum interlandelijke adoptie. 

Download Fiom jaarbericht 2021

JV 2020.jpg

Jaarverslag 2020

2020 is een bijzonder jaar te noemen. Het is het jaar waarin Fiom en Stichting Adoptievoorzieningen hun krachten hebben gebundeld door middel van een fusie waarbij Stichting Adoptievoorzieningen opgegaan is in Fiom. De organisatie ging hierdoor van twee naar drie programma’s. De rol als expertisecentrum kon hierdoor worden versterkt.

Download Fiom jaarbericht 2020

JV 2019.jpg

Jaarverslag 2019

Fiom houdt zich al 90 jaar bezig met onbedoelde zwangerschap en de gevolgen daarvan, zoals afstand doen, abortus, jong ouderschap en adoptie. Gebeurtenissen die van grote invloed zijn op het leven van alle betrokkenen en die leiden tot veel vragen, over afstamming, ouderschap en verwantschap. In dit jaarbericht presenteren wij een greep uit onze activiteiten.

Download Fiom jaarbericht 2019