Fiom staat voor keuzevrijheid bij een ongewenste zwangerschap en voor recht op afstammingsinformatie. De huidige Fiom-organisatie is ontstaan uit vele voorgangers en bestaat sinds 1930.

85 jaar Fiom

Fiom 85 jaar

Nu - 2020

2022 Nieuwe huisstijl 

In het najaar van 2022 introduceert Fiom een nieuwe huisstijl en website. 

2020 Fiom fuseert met Stichting Adoptievoorzieningen 

Per 1 januari 2020 zijn de activiteiten van Stichting Adoptievoorzieningen ondergebracht bij Stichting Fiom. Door onze krachten te bundelen zetten we een stap voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum voor verwantschapsvragen. Hiermee wordt de positie van Fiom als kenniscentrum ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen versterkt.

De fusie zorgt ervoor dat alle kennis en expertise rond afstand en adoptie in Nederland samenkomt in één organisatie. Door deze kennis te delen en mee te nemen in onze dienstverlening, hopen we dat iedereen nog beter afgewogen beslissingen kan nemen ten aanzien van (afstand ter) adoptie, het vormen van een gezin op niet-traditionele wijze en bij de afweging om op zoek te gaan naar familie. 

Door het vormen van één organisatie is voor iedereen duidelijk waar je terecht kunt met vragen over verwantschap, zoeken naar familie, nieuwe gezinsvormen en nazorg.