Fiom heeft een missie en visie, waarin staat wat we willen betekenen als organisatie en waar we in de toekomst heen willen. Onze uitgangspunten met betrekking tot ongewenste zwangerschap, afstammingsvragen en donorconceptie lichten dit verder toe.

Missie

Fiom is er voor iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap, (afstand ter) adoptie en verwantschap. We staan daarbij voor het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen en het recht om te weten waar je vandaan komt.​   

Visie

We zetten ons in voor een samenleving waarin ieder mens ruimte ervaart om eigen keuzes te kunnen maken, zonder oordeel. We stimuleren de dialoog door onze inzichten, ervaringen en opvattingen te delen en dragen daarmee bij aan een maatschappij waarin verschillende invalshoeken naast elkaar kunnen bestaan en taboes bespreekbaar worden gemaakt.    

Om dit doel te bereiken verbinden we kennis uit onderzoek aan inzichten en ervaring uit de praktijk. Mensen die persoonlijk ervaring hebben met deze thema’s leveren, net als onze partners, een belangrijke bijdrage.