07/03/2022

Internationale Vrouwendag is een dag om stil te staan bij emancipatie en vrouwenrechten. Toegang tot een veilige abortus wordt vaak als één van de belangrijke vrouwenrechten gezien, omdat het direct raakt aan het recht om over je eigen lichaam te beslissen. Internationaal gebeurt er op dit terrein van alles: zo worden in Polen vrouwenrechten steeds verder ingeperkt door een bijna algeheel verbod op abortus, terwijl in Frankrijk de abortustermijn onlangs werd verlengd met in het achterhoofd tegenwicht te willen bieden aan het afnemend aantal artsen dat abortus wil en kan uitvoeren.

Politiek en keuzevrijheid  
Maar ook in Nederland heeft de politiek zich recent weer gebogen over de abortuswet. In de Tweede Kamer werd gediscussieerd over de verplichte minimale bedenktijd van vijf dagen wanneer een zwangere vrouw zich bij een arts meldt met het verzoek tot abortus. De argumenten over bescherming van het ongeboren leven en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw gingen over en weer. Fiom is blij te zien dat een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van de mogelijkheid meer zorg op maat te bieden aan deze vrouwen. Zij hebben tenslotte vaak al goed nagedacht over hun keuze en kunnen, wanneer de wetswijziging ingaat, in overleg met de arts bepalen hoeveel tijd zij nog nodig hebben om tot een weloverwogen besluit te komen. Of dat nu 1, 3 of 10 dagen is. Met het schrappen van een minimale bedenktijd kan er beter worden afgestemd op de behoefte van de vrouw. 

Abortuspil bij de huisarts
Direct na de behandeling van dit wetsinitiatief werd ook de mogelijkheid tot het verstrekken van de abortuspil door de huisarts in de Tweede Kamer besproken. Voor Fiom staat keuzevrijheid centraal en de mogelijkheid om zelf te kiezen naar wie je toe wilt gaan voor de abortuspil - de abortuskliniek of de huisarts - vergroot die vrijheid. De vraag is echter nog wel hoe dit in de praktijk uitpakt: in hoeverre gaat het verstrekken van de abortuspil door de huisarts de vrouwen ook echt meer keuze bieden als het aan huisartsen zelf is om te bepalen of ze de pil en bijbehorende zorg kunnen en willen verstrekken? Het is nu aan de indieners van dit wetsvoorstel om de vragen die door Tweede Kamerleden zijn gesteld te beantwoorden.  

Fiom is blij dat we op Internationale Vrouwendag 2022 kunnen constateren dat er een gesprek in Nederland gaande is over het vergroten van de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen. 

Meld je aan voor het ervaringspanel!
Belangrijk daarbij is om de abortuszorg aan te laten sluiten bij de behoefte van vrouwen. Fiom wil de stem van ongewenst zwangere vrouwen (en hun partners) meer laten horen en heeft daarom het Fiom ervaringspanel opgericht.  

Wil jij je stem ook laten horen over jouw ervaring met ongewenste zwangerschap, abortus en zorg? Schrijf je dan in voor het Fiom ervaringsdeskundigen panel. 

Meer informatie en aanmelden: fiom.nl/ervaringspanel