Fiom heeft op 16 november 2023 voor het eerst de Fiom Scriptieprijs uitgereikt. Met deze prijs willen wij onderzoek stimuleren naar vraagstukken over ongewenste zwangerschap, zoeken naar familie, donorconceptie en afstand en adoptie. Er is behoefte aan meer kennis op deze thema’s om zo goede informatie en hulp te kunnen bieden. 

Fiom Scriptieprijs.png

De genomineerden voor de Fiom Scriptieprijs 2023 waren:

  • Yolin Kraan
  • Romy van den Dungen
  • Hsiao-Pei van Boxtel

Op 16 november 2023 is de prijs uitgereikt aan Yolin Kraan. Yolin heeft ervoor gekozen om haar scriptie te verwoorden in een gedicht. Het gedicht is in samenwerking met Yolin geschreven door De Muze van Suze.

Bekijk het gedicht

scriptieprijs uitreiking
Yolin Kraan.png

Yolin Kraan: Examining the Role of Religiosity and its Implications for the Psychological Well-being of Women who have had an Abortion

"Abortus en religie blijven in Nederland nauw met elkaar verbonden in het politieke en sociale discourse. Veel argumenten tegen abortus zijn gebaseerd - of deels gebaseerd - op religieuze normen en waarden. Mijn onderzoek had als doel om de effecten van religiositeit op het psychologisch welzijn van vrouwen die een abortus hebben gehad, te onderzoeken. Daarnaast wilde ik nagaan of dit verband deels verklaard zou kunnen worden door hoe religieus gemotiveerde abortus normen en waarden door deze vrouwen worden geïnternaliseerd (geïnternaliseerd abortusstigma). Er werd in dit onderzoek geen bewijs gevonden voor een significante negatieve associatie tussen religiositeit en het psychologisch welzijn van vrouwen die een abortus hebben gehad. Desalniettemin bleek geïnternaliseerd abortusstigma wel negatief samen te hangen met psychologisch welzijn van vrouwen met een abortuservaring."

Commentaar jury: "In deze scriptie voor de master Sociology: Contemporary Social Problems van de Universiteit Utrecht bestudeert Yolin Kraan op kundige wijze wat de effecten van religie zijn op het welzijn van vrouwen die een zwangerschap afbreken. Ze doet dit op een goed doordachte manier. Ze vertrekt vanuit een persoonlijk startpunt en weet daarna op een wetenschappelijke wijze het thema nauwkeurig te ontleden. De juryleden prijzen de manier waarop ze haar beweringen onderbouwt en tegelijkertijd zich ook bewust is van de beperkingen van de data die ze gebruikt. Het is een helder geschreven scriptie over een actueel, sociaal en politiek onderwerp. Ten slotte weet ze een vertaalslag te maken naar waardevolle en goed onderbouwde adviezen. Een mooie en relevante scriptie dus!"

Romy van den Dungen.jpg

Romy van den Dungen: The abortion gave me my life back

Ervaringen van vrouwen die een telemedische abortus hebben gehad in landen met restrictieve abortuswetten.

"Ongeveer 700 miljoen vrouwen (41%) leven in landen met restrictieve abortuswetgeving. Om deze abortuswetten te omzeilen maken vrouwen steeds vaker gebruik van telemedische abortusservices. 11 interviews werden gehouden met vrouwen die een telemedische abortus hebben gehad in een land met restrictieve abortuswetten. De bevindingen benadrukken de positieve invloed van toegang tot abortus door het krijgen van controle over hun leven. Participanten beschreven dat hun abortus hen in staat stelde hun levensplannen na te streven, zoals doorgaan met studeren. Ook gaven zij het belang aan van ondersteunde sociale netwerken voor steun, informatieverspreiding en toegang tot abortus."

Commentaar jury: "Romy van den Dungen neemt ons in haar scriptie mee naar de mogelijkheid die de organisatie Women on Waves biedt voor telemedische abortusservices. Deze scriptie is geschreven voor de master Health Sciences, International Public Health van de Vrije Universiteit Amsterdam. De scriptie gaat over een belangrijk onderwerp waar nog weinig bekend over is. De juryleden voelen de noodzaak van het thema in het huidige politieke wereldklimaat waarin we zien hoe in steeds meer landen abortuswetten restrictiever worden. Zij prijzen de overtuigende, bondige en toegankelijke schrijfstijl van Romy. Het is een sterkte scriptie over een belangrijk onderwerp."

Hsiao-Pei van Boxtel

Hsiao-Pei van Boxtel: Maar waar kom je écht vandaan? 

De ervaringen en perspectieven van Nederlands-Chinees en Taiwanees geadopteerde jongeren op identiteit en cultuur. 

"In mijn onderzoek worden de ervaringen en perspectieven van Nederlands-Chinees en Taiwanees geadopteerden met betrekking tot hun identiteit en cultuur onderzocht. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe geadopteerden hun identiteit en cultuur ervaren en ontwikkelen. Eén van de belangrijkste onderzoeksresultaten toont het ervaren verschil tussen hoe geadopteerden zichzelf zien en hoe anderen hen waarnemen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot confrontatie, twijfels en gevoelens van anders-zijn rondom identiteit en culturele verbondenheid. Tot slot benadrukt het onderzoek de complexiteit van identiteit en cultuur binnen de adoptiecontext en het belang van erkenning in de zoektocht hiernaar."

Commentaar jury: "De scriptie van Hsiao-Pei van Boxtel is geschreven vanuit zowel haar persoonlijke ervaringsperspectief als haar opleiding pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van Nederlands-Chinees en Nederlands-Taiwanees geadopteerde jongeren met identiteit en cultuur. Ze bestudeert daarmee een relevant en interessant onderwerp. De jury prijst haar begrip voor de complexiteit van adoptie en de mogelijke emotionele en mentale impact ervan. Ze zijn nieuwsgierig naar de uitwerking van de resultaten voor de beroepspraktijk."  

De volgende Fiom Scriptieprijs reiken we uit eind 2025. Je kan je hiervoor aanmelden via deze link.